Kutsume vaktsineerima

❗️Kutsume vaktsineerima❗️
Seose gripiviiruse laialdase levikuga on esmaspäeviti ja reedeti Põlva Haigla vaktsineerimiskabinetis võimalik lisaks COVID-19 vaktsiinile, vaktsineerida ka gripi vastu. Soovitame kindlasti vaktsineerima tulla krooniliste haigustega inimestel ja vanusegrupil 60+
Vaktsineerima tulles palume astuda läbi registratuurist.

Külastuskeeld õendusabi- ja siseosakonnas

❗️TÄHELEPANU ❗️
KÜLASTUSKEELD
Haiglaravil viibivate patsientide külastamine on õenduabi- ja siseosakonnas viirusnakkuste ulatusliku leviku tõttu hetkel keelatud.
Patsientidele mõeldud saadetisi võib tuua haigla registratuuri
E-N 7.50-16.00, R 7.50-15.30
Palume mõistvat suhtumist ja püsigem terved!

Patsientide hinnang ambulatoorsele arstiabile Põlva haiglas

Põlva haigla viis ajavahemikus mai–juuni läbi patsientide rahulolu-uuringu, milles osales 271 patsienti. Rahulolu-uuring hõlmas ambulatoorsel vastuvõtul käinud patsiente ning selle eesmärgiks oli patsiendikogemuse parendamine järgnevatel aastatel ja patsientide osaluse suurendamine teenuste korraldamisel.

Uuringus hinnati rahuolu  12  ambulatoorset teenust osutava vastuvõtu kabineti tööga.  Uuringu küsimustele sai vastata kas paberankeedil vahetult peale vastuvõttu või hiljem elektroonselt.  Vastamine oli vabatahtlik ning anonüümne. Uuringus vastanuid oli 78% naisi  ja 22% mehi.  30% patsientidest olid günekoloogi või ämmaemanda vastuvõtult, mistõttu on naiste osakaal vastanute hulgas kõrge. Küsitluses osalenute keskmine vanus oli 52 aastat.

Patsientidel oli võimalus anda hinnang 10-punktilisel skaalal, kuivõrd vastas viimane vastuvõtt nende ootustele ja kirjutada ka sõnaliselt, kuidas Põlva Haigla saaks vastuvõttu patsiendi jaoks veel paremini korraldada. 66 patsienti vastanutest andis lisaks punktidele ka sõnalise soovituse või hinnangu vastuvõtule. Täielikult (10 punkti) vastas patsientide ootustele  74 %  hinnatud vastuvõttudest. Saadud hinnangu põhjal on arvutatud  soovitusindeks (NPS). Soovitusindeks NPS on patsiendi (kliendi) rahulolu teenuse osutajaga ja on seega ka patsiendi lojaalsuse näitaja  teenuse osutajale.  Positiivset, nullist kõrgemat NPS loetakse heaks näitajaks ja soovitusindeksit +50 juba suurepäraseks tulemuseks. Patsientide poolt  haiglale antud NPS on 90,5 %. Seega võib öelda, et 2022. a. ambulatoorse arstiabi patsientide hinnang Põlva haigla tööle on väga hea.

Enim oldi rahul arstide/ämmaemandate suhtumisega patsienti, vastuvõtu privaatsusega, patsiendile vastuvõtul pühendatud ajaga ja selgitustega analüüside, uuringute ja ravimite kasutamise kohta. Parem võiks olla patsiendi kaasamine teda puudutavatesse otsustesse, juhiste andmine edaspidiste tervisemuredega toimetulekuks ja selgitused vastuvõtu- ja uuringukabinettide asukoha leidmiseks. Vastuvõtule saamise pikk ooteaeg  oli kõige suuremaks probleemiks.

Põlva Haigla kannab uhkusega tiitlit “Põlvamaa Aasta õppijasõbralikum tööandja 2022”

Põlva Haigla kannab uhkusega tiitlit “Põlvamaa Aasta õppijasõbralikum tööandja 2022”
Auhinna võttis uhkusega vastu Põlva haigla juhataja Margot Bergmann: “Mul on hea meel, et meie organisatsiooni panust töötajate arengusse on märgatud ka väljaspool haiglat ning meid antud kategoorias nomineeriti.”
Nagu kirjutas Margot Bergmann tänukirjas töötajatele, on asutus oma töötajate nägu. “Kui juba esimene kontakt meie asutusse pöördujatel saab olema inimestega, kes on rahul oma töökeskkonnaga ja on koolitatud endale meeldivatel teemadel, siis on kokkuvõttes võitjad kõik – nii organisatsioon, töötajad, kui ka meie poole pöörduvad inimesed,” lisas Bergmann.
Meil on väga hea meel, et meie asutuses on nii palju õpihimulisi töötajaid!
Kallid Põlva haigla töötajad! See tunnustus on meie kõigi oma!

Põlva Haiglal on au vastu võtta Rohelisema Põlvamaa märgis

Põlva Haiglal on au vastu võtta Rohelisema Põlvamaa märgis.
Haigla on astunud suuri samme säästlikuma ja rohelisema tuleviku heaks: investeerinud hooneautomaatikasse, efektiivsemasse ning targalt juhitud valgustusse, üle on mindud autonoomsele meditsiinilise hapniku tootmisele ning alustatud on keskkonnaga seotud mõõdikute jälgimist. Igapäevaselt jälgitakse materjalitõhusust, jäätmekoguste teket, elektri- ja veekasutuse ning soojusenergia näitajaid, et vältida nii rahaliste kui ka loodusressursside raiskamist ja liikuda järk-järgult tarbimise vähendamise suunas.
Toitlustusteenuse puhul eelistame tooraine hankimisel kodumaist ning kohaliku päritoluga toodangut ning väärtustame oma töötajate tervist ja tervislikke eluviise.
Põlva Haigla jätkusuutlikkuse spetsialist Andra Villems lisab, et tööd selle nimel on palju tehtud ja palju on veel teha, kuid see märgis näitab meie rohelist suhtumist ja lubadust olla oma tegevuses täna ja tulevikus säästlik, puhas, taaskasutav ja hooliv!

Põlva Haigla ootab vaktsineerima

Põlva Haigla vaktsineerimiskabinet on avatud E 9-16 ja R 8-13
Alates 19.09 on võimalik vaktsineerida Covid-19 vastu:
  • Laiemat kaitset pakkuvate bivalentsete mRNA vaktsiinidega Spicevax ja Comirnaty, mis on mõeldud kasutamiseks 12-aastastel ja vanematel inimestel, keda on varem vähemalt korra COVID-19 vastu vaktsineeritud.
Kõnealused vaktsiinid on kohandatud variandid algsetest Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ja Spikevax (Moderna) vaktsiinidest ning mis on suunatud peale algse SARS-CoV-2 tüve ka omikrontüve BA.1 alamvariandi vastu.
Vaktsiinide kohandamise eesmärk on saavutada ringlevate ja pidevalt muutuvate viirustüvede vastu parema kaitse.
  • Esmast vaktsineerimist tehakse monovalentse vaktsiiniga, Comirnaty.
Etteregistreerimine pole vajalik, kuid palume enne vaktsineerima minemist pöörduda registratuuri.
Ootame vaktsineerima!

Põlva Haigla ämmaemanduskeskuses on avatud PEREKOOL

Põlva Haigla ämmaemanduskeskuses on avatud perekool.
06. septembril kell 14 “Tugiisik sünnituse juures”
12. september kell 14 “Sünnitus”
20. september kell 11 “Sünnitusjärgne periood”
27. september kell 14.00 “Imetamine”

Astu Põlva Haigla patsientide nõukogusse

Kuna patsiendikesksus on erialaste  teadmiste kõrval  üks olulisemaid põhimõtteid tervishoiuteenuste osutamisel, soovib Põlva Haigla ellu kutsuda patsientide nõukoja.

Nõukoja töö eesmärk on edendada Põlva Haiglas inimesekeskset teenuseosutamist ja kanda kogukonda esindavat rolli. Nõukoda loob võimaluse patsientide rahulolu mõjutavate tegurite paremaks hindamiseks läbi arutelude koos arstide ja õdedega, kes edastavad ettepanekud haigla juhtkonnani.

Nõukoja liikmeks on oodatud kõik endised ja praegused patsiendid, kellel on huvi ja soovi kaasa mõelda haigla teenuste parendamisel.

Sooviavaldusi patsientide nõukoja töös osalemiseks koos lühikese põhjendusega ootame kuni 15. septembrini (k.a.) polvahaigla@polvahgl.ee

Vaktsineerimiskabineti lahtiolekuajad

Vaktsineerimiskabinet on avatud E-R 9-16 ja R 8-13

(Kabinet nr 220)
Broneeri aeg digiregistratuuris või tule lihtsalt kohale.

Enne vaktsineerima minemist palume end registreerida registratuuris.

Hea ambulatoorsel ravil viibija

Soovime parandada ambulatoorset raviteenust ja kutsume patsiente osalema rahuolu uuringus.

Põlva haigla viib ajavahemikus 9.05. – 29.05. läbi patsiendi rahuolu uuringut ambulatoorse ravi patsientide seas.

Küsitluse eesmärk on patsiendikogemuse parendamine järgmistel aastatel.

Küsimustiku täitmine on vabatahtlik ja anonüümne.

Palume leida mõni minut aega ankeedi täitmiseks. Selleks on kolm võimalust, valige neist ainult üks:
• Täita küsimustik ambulatoorsel vastuvõtul, ankeedi annab kabineti õde
• Elektroonilisel teel haigla kodulehe kaudu www.polvahgl.ee/rahuolu
• Täidate e-küsimustiku oma nutitelefonis

Küsimuste korral pöörduge telefonil 799 9101 või polvahaigla@polvahgl.ee

Teie arvamus on meile oluline!