Põlva Haiglas alustas tööd ortopeed Karl Pintsaar

Meil on siiras rõõm teatada, et Põlva Haiglas on alustanud tööd ortopeed Karl Pintsaar, kes tuleb appi meie luu- ja liigeseprobleemidega patsientidele. Karl Pintsaar on õppinud Miina Härma Gümnaasiumis ning lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, mille järgselt läbis ta residentuuri ortopeedi erialal Tartu Ülikoolis. Viie aasta eest alustas Dr. Pintsaar tööd Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Tallinna Lastehaiglas. Viimased 8 aastat on ta osalise koormusega töötanud ka Kuressaare Haiglas. Meil on hea meel, et häid arste jagub ka Kagu-Eestisse. Pintsaar avaldab, et tema isapoolsed vanavanemad on pärit Põlvamaalt, õde elab Põlvale lähedal ning ka mõned sugulased töötavad Põlva Haiglas. Seega tundub, et võime Dr. Pintsaart juba omakandimeheks nimetada. Kui küsisime, mis on tema ametis kõige raskem ja huvitavam, vastas kogenud arst, et keeruliste terviseprobleemide lahendamine ning see muudab sõnad “raske” ja “huvitav” sageli sünonüümideks. Dr. Pintsaare sõnul paistavad peamiste probleemidena silma põlve- ja seljaprobleemid ning parima ennetusmeetmena soovitab olla aktiivne ja vältida ülekaalu.

Soovime jõudu ja edu uuel töökohal!

Etteregistreerimine Põlva Haigla registratuuris: 799 9199; 799 9198 või digiregistratuuris digilugu.ee

Registreerimiseks on vajalik eelnev saatekiri perearstilt või eriarstilt.

Põlva Haigla COVID-19 ohutase on tõusnud.

Põlva haiglas lähtutakse infektsioonikontrolli abinõudes COVID-19 ohutasemest: roheline, kollane või punane. Hetkel on haiglas ohutase kollane. Ohutasemed sätestatakse infektsioonikontrolli teenistuse ettepanekul ja uuendatakse igal nädalal.

Tulenevalt COVID-19 levikust, palume Põlva Haiglasse tulles lähtuda järgmistest soovitustest, et tagada nii teiste patsientide kui ka haiglatöötajate ohutus.
COVID-19 nakkuskahtluse või sümptomite korral teavitage haiglatöötajaid või oma perearsti enne vastuvõtule või haiglaravile tulekut. COVID-19 nakkuskahtlus:

 •  kehatemperatuur hetkel või eelneva 7 päeva jooksul vähemalt 37,8° C ning vähemalt üks hiljuti tekkinud hingamisteede sümptomitest: ninakinnisus, nohu, häälekähedus, kurguvalu, uus püsiv köha, hingeldus
 • 14 päeva jooksul enda või leibkonnaliikme kokkupuude COVID-19 haigega või
 • 14 päeva jooksul enda või leibkonnaliikme viibimine välisriigis, kus haigestumine on olnud kõrgem kui 15 juhtu 100000 inimese kohta.
 • Haiglahoonesse ja -ruumidesse sisenemisel tehke käte antiseptikat ja hoidke teistega turvalist distantsi.
 • Kandke maski.

Laadige oma nutitelefoni koroonarakendus HOIA, mis teavitab, kui olete olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saate rakenduse kaudu turvaliselt ja anonüümselt teavitada teisi enda haigestumisest. Rohkem infot: www.hoia.me

Põlva Haiglas kehtib patsientide külastamise keeld. Äärmise vajaduse korral on külastamine lubatud kokkuleppel osakonnaga.

Pakkide saatmine patsientidele on lubatud. Paki saate jätta registratuuri. Pakile märkige patsiendi nimi ja osakond, kus ta viibib.

Põlva Haiglas alustab tööd uus kopsuarst dr Kai Blöndal

Teatame rõõmu ja uhkusega, et Põlva Haiglas alustab tööd kopsuarst dr Kai Blöndal. Erialase hariduse Tartu Ülikoolis omandanud doktor juhtis 2016-2020 aastal Reykjavikis, Islandil nakkushaiguste tõrje osakonda. Tema tööalane karjäär ulatub kaugele, nii erialases kui geograafilises mõttes. Dr Kai Blöndalil on üle 22 aasta rahvusvahelist kogemust enam kui 20 riigis. Töötanud pulmonoloogina, rahvusvahelise TB konsultandina, kopsuhaiguste eksperdina aga ka Tervise Arengu Instituudis riikliku tuberkuloositõrje programmi juhina, on ta teinud ka teadustegevust ja kuulub erinevatesse organisatsioonidesse.
Tere tulemast meie toredasse kollektiivi! Soovime dr Kai Blöndalile jõudu ja entusiasmi uuel kohal!
Kopsuarsti vastuvõtt on avatud, olete kindlates kätes!
Etteregistreerimine Põlva Haigla registratuuris: 799 9199; 799 9198 või digiregistratuuris digilugu.ee

Külastuskeeld

Põlva Haiglas kehtib alates 06.08 haigete külastuskeeld koroonaviiruse võimaliku leviku tõttu. Ambulatoorne vastuvõtt ja diagnostika toimub tavapäraselt. Kindlasti ei tohi vastuvõtule minna haigussüptomite esinemisel (nohu, köha, kurguvalu, palavik). Oleme hoolivad ja ettevaatlikud ning pöörame tähelepanu enesekaitsele-desinfitseeri käsi, vajadusel kanna maski ja järgi 2+2 reeglit. Palume mõistvat suhtumist ja soovime palju tervist teile kõigile!

Kirurgia osakonna uue juhatajana alustab tööd Silver Merisalu

Kirurgia osakonna uus juhataja alustab tööd 1. augustil.

Palun saage tuttavaks, doktor Silver Merisalu!

Silver on põline võrulane, lõpetanud 1998. aastal Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi.

Järgnesid arstiõpingud Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, mille lõpetas 2004. aastal ja üldkirurgia residentuur kuni 2009. aastani.  Peamiseks õpetajaks oli dr. Toomas Tikk.

Residentuuri lõpetamise järel naases kodulinna Võrru, kus töötab tänaseni. Lisaks on töötanud aastaid Valga haiglas ja Tõrva tervisekeskuses ning alates 2014. aastast kuni tänaseni ka Medita kliinikus Tartus.

Küsisime Silverilt ka mõned Põlva Haiglat puudutavad küsimused.

1.Mis ajendas Sind uueks töökohaks valima just Põlva Haiglat?

Põlva haiglaga koostöö algas soovist oma töökoormust pisut ümber jagada. Usun, et teatud aja tagant enda uutesse olukordadesse asetamine mõjub arengule stimuleerivalt. Igal pool kohtab häid kolleege, kellelt midagi õppida, samuti on endal meeldiv uude töökohta oma kogemust viia.

2. Kuidas tundub Sinu värske pilgu läbi praegune operatsioonisaalide ja haigla olukord?

Praegune olukord kirurgia poole pealt on üllatanud pigem positiivses mõttes. Olen poole aasta jooksul Põlva haiglas juba üksjagu toimetanud ja näinud, et põhiline- entusiastlik ja töötahteline kollektiiv- on täiesti olemas. Samuti ei jää operatsioonitoa varustatuse taha ükski enamlevinud päevakirurgiline operatsioon ning seda poolt on võimalik ka järjest arendada.

3.  Missugune on Sinu visioon ja eesmärk uuel tööpõllul?

Pean mõistlikuks Põlva haiglas arendada eeskätt päevakirurgilisi tegevusi ja endoskoopilisi uuringuid,  need võiksid igas maakonnas olla kohalikele inimestele kohapeal kättesaadavad. Vaadates tervikuna Kagu-Eesti piirkonda, siis ma ei pea mõistlikuks ressursimahukate tegevuste dubleerimist ning igas valdkonnas konkureerimist paarikümne kilomeetri raadiuses.  Seega me peame vaatama, millises haiglas mis paremini juba toimib ja nendes valdkondades lihtsalt rohkem koostööd tegema. Arvan, et sellest võidab kõige rohkem patsient.  Ise mitmes haiglas töötades näen enda rolli just sellise koostöö süvendajana kagunurgas.

Kogu Põlva Haigla kollektiiv tänab senist kirurgia osakonna juhatajat dr Aleksander Helbergi ning meil on ülimalt hea meel, et ta jätkab kirurgina meie ridades! Uuele osakonna juhatajale soovime jõudu, tervist ja edu kirurgia osakonna edasisel arendamisel!

pölva haigla

Koroonaviiruse pidurdumisega ootavad patsiente ja külastajaid alates 03.07 haiglas mõned muudatused

Head haigla külastajad!

Tulenevalt koroonaviiruse leviku pidurdumisest ei toimu alates 03. juulist  haiglasse sisenejate triaažimist. Palume haiglasse sisenemisel juhinduda alljärgnevast:

 • Jätkuvalt tuleb  teha haiglasse sisenemisel  käte antiseptika. Jälgi silte!
 • Maski kandmine ei ole kohustuslik, kuid vajadusel saab kaitsemaski  registratuurist.
 • Maski palume  kanda kergete haigussümptomitega isikutel.
 • Hingamisteede haigussümptomite esinemisel (püsiv köha, hingeldus, kurguvalu, kehatemperatuur üle 37,8*C), teil on olnud 14 päeva jooksul kokkupuude COVID-19 haigega või  on olnud 7 päeva jooksul palavik üle 37,8, siis haiglasse sisenemine uuringuteks, eriarsti vastuvõtuks, patsientide külastuseks  ei ole lubatud.
 • Koroonaviiruse välistamiseks jätkatakse plaaniliste ja erakorraliste patsientide testimist.

põlva haigla kirurgia osakond

Põlva Haigla töökorraldus eriolukorra lõpu järgselt

Eriarsti vastuvõtule, uuringutele või vereanalüüsile saabujatel palume siseneda haigla peauksest (registratuuripoolne uks).

Ukse juures ootab teid õde, kes esmalt kraadib teid, palub teostada käte antiseptika ning annab ette kaitsemaski. Haigusnähtude esinemisel (palavik, köha jne) eriarsti vastuvõtule ei lubata ning sellisel juhul tuleb broneerida uus vastuvõtuaeg.Palume kõigil EMO-sse pöördujatel siseneda haigla EMO uksest. EMO ukse taha on paigaldatud fonosüsteem, seega palume patsiendil helistada – EMO töötaja vastab teile, annab edasised juhised ning avab ukse.

COVID-19 testimine toimub haigla apteegi poolse ukse juures (haigla ning Südameapteegi vahel). Oleme haigla juurde lisanud sellesuunalised viited.

Täname kõiki patsiente, kes on kogu eriolukorra vältel olud väga kannatlikud ning vabandame ebamugavuste pärast, mis eriarsti vastuvõtul ette võivad tulla. Kõik meie endi tervise nimel!

Iti Müürsepp

Taastusravi osakonna uue juhatajana alustab tööd Iti Müürsepp

Iti on erialalt füsioterapeut ning on lõpetanud liikumis- ja sporditeaduste doktorantuuri. Ta on töötanud aastaid laste füsioterapeudina, olnud Tartu Ülikoolis laste füsioteraapia õppejõud ning juhtinud Eesti Füsioterapeutide Liitu. Viimastel aastatel on Iti spetsialiseerunud müofunktsionaalsele teraapiale.

Iti motivatsioon kandideerimisel oli soov kaasa aidata kõrgetasemelise ja kaasaegse taastusraviteenuse osutamisele ka väljaspool praegust Lõuna-Eesti tõmbekeskust Tartut.

Tere tulemast meie toredasse kollektiivi ning jõudu taastusravi edasisel arendamisel!!

Hea tulevane ema! Põlva haigla ämmaemanduskeskus ootab Sind

Põlva haiglas alustab alates 01.01.2020 tööd ämmaemanduskeskus, mille eesmärk on pakkuda oma kogukonna tulevastele emadele rasedusaegse ja sünnitusjärgse jälgimise ja nõustamise teenust.
Ämmaemanduskeskuses nõustab ämmaemand Teid, kuidas ära tunda sünnitegevuse ilminguid, millal alustada sõitu lähimasse sünnitusosakonda ning millistel juhtudel tuleks kutsuda kiirabi.
Lähim Põlva maakonna sünnitajate vastuvõtt ja sünnitamine toimub (alates 01.01.2020) Teie valikul kas Lõuna-Eesti Haiglas või Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Kui Te ei tea, kas on õige aeg sünnitama tulla, siis helistage valveämmaemanda telefonil:

 • Põlva haigla ämmaemanduskeskus 799 9129 (E−R 08.00-16.00)
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku sünnitusosakond 731 9923 (ööpäevaringselt)
 • Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakond 786 8540 (ööpäevaringselt)

Sünnitama tulles võtke kaasa:

 • ID-kaart või pass,
 • rasedakaart,
 • isiklikud hügieenitarbed,
 • vahetusjalatsid,
 • soovi korral isiklikud riided,
 • soovi korral meelepärane söök-jook.

Lõuna-Eesti Haigla
Sünnitama tulles sisenege haiglasse päevasel ajal (06.00−22.00) haigla peauksest, muul ajal EMO uksest.
Sünnitus- ja günekoloogia asub III korrusel, A-korpuses (rekonstrueerimistööde tõttu kuni märtsini 2020 II korrusel). Öisel ajal ja nädalavahetusel või pühade ajal sisenege EMO uksest ja liftiga ajutiselt teisele korrusele.
Haiglasse paluge end viia mõnel lähedasel. Sünnitustähtaja lähenedes hoolitsege selle eest, et sõidukis oleks alati piisavalt kütust. Kui transpordi võimalus puudub, kutsuge kiirabi.

Tartu Ülikooli Kliinikum
Sünnitama tulles sisenege haiglasse erakorralise meditsiini osakonna (EMO) kaudu:
L. Puusepa 8, G1 korpus, sissepääs hoone vasakult küljelt.
EMOs suunduge vasakule (jälgige suunavaid silte) ja sõitke liftiga III korrusele sünnitusosakonda.
Sünnitusosakonda sisenemiseks helistage uksekella. Teile tuleb vastu ämmaemand, kes vormistab Teie saabumise ja saadab Teid sünnitustuppa.
Haiglasse pöördujatel palume tähele panna parkimistingimusi.

Haiglasse tuleb pöörduda kohe (vajadusel kiirabiga), kui esineb:

 • verejooks (menstruatsioonist vererohkem)
 • rohekas, verine või pruun lootevesi,
 • tungiv vajadus pressida,
 • sünnitegevuse algus enne 37. rasedus-nädalat,
 • looteliigutuste vähenemine või puudumine,
 • ootamatu halb enesetunne.

Põlva Haigla
Ämmaemanduskeskus
Põlva, Uus 2, II korrus
E−R 08.00-16.00
Telefon 799 9129
Vastuvõtule registreerumine telefonil 799 9199 või digiregistratuuris: www.digilugu.ee
Erakorralise meditsiini osakonna telefon 799 9157

Tartu Ülikooli Kliinikum
Naistekliiniku sünnitusosakond
L. Puusepa 8, Tartu
G2 korpus, III korrus
Valveämmaemand 731 9923

Lõuna-Eesti Haigla
Sünnitus- ja günekoloogia osakond
Meegomäe küla, Võru vald
Valveämmaemand: 786 8540
Valvearsti telefon: 786 8539

põlva haigla kirurgia osakond

Põlva Haigla piirab plaanilise töö osutamist al. 17.03.20

Korduvate ambulatoorsete vastuvõttude korral kasutame kaugvastuvõttu ning arst võtab ise telefonitsi patsiendiga ühendust. Esmased vastuvõtud tühistame ning olukorra stabiliseerimisel võtame ise patsiendiga ühendust, et uus aeg kokku leppida!

Samamoodi piirame plaaniliste uuringute teostamist. Alates 16.03 piirame ka plaanilisele haiglaravile suunatud patsientide vastuvõtmist.

Palume patsientidel ka ise digiregistratuuri kaudu vastuvõtud tühistada!
Kui teiega ei ole vastuvõtupäeva hommikul ühendust võetud, helistage palun registratuuri numbril 799 9198 või 799 9199, mitte ärge tulge kohale.

Palume mõistvat suhtumist!