Haigla kodukord

Põlva Haigla kodukord

Patsientide külastusaeg ajavahemikul 14.00 − 20.00.

Haigla kodukorrast leiate meie haigla sisekorra ja patsienti puudutava
töökorralduse. Kodukorra juurde kuuluvad patsiendi õigused ja kohustused
www.polvahgl.ee > Patsiendile > Patsiendi õigused ja kohustused

• Kui tulete haiglasse statsionaarsele ravile, tuleb haiglasse saabumisel
anda välisjalanõud ja üleriided riietehoidu või paigutada omavastutusel
fuajees asuvasse personaalsesse koodlukuga turvakappi.
• Haigla ei vastuta riiete taskutesse jäetud asjade eest.
• Raha ja väärtesemeid ei tohi hoida palatis. Raha ja väärtesemed tuleb
anda osakonna õendusjuhi kätte, kes hoiustab neid seifis. Lisaks on
väärtuslike esemete hoidmiseks võimalik omavastutusel kasutada
fuajees asuvaid personaalseid koodlukuga turvakappe.
• Haigla ruumides on lubatud liikuda jalgsi või liikumisabivahendiga.
• Ambulatoorsele vastuvõtule palume tulla 15 minutit varem.
• Palume mõistvat suhtumist, kui teist eelmine patsient viibib arsti
kabinetis oma vastuvõtu ajast pikemalt. Põhjuseks on eelmise patsiendi
oodatust keerulisemad terviseprobleemid.
• Suurem osa protseduure, uuringuid ja konsultatsioone toimub enne
lõunat. Palume viibida sel ajal osakonnas või palatis.
• Kui hommikuks on määratud vereanalüüs või uuring, ei tohi süüa enne
kui protseduur on tehtud.
• Varahommikused protseduurid nagu kraadimine, süstimine ja vererõhu
mõõtmine algavad kell 6.30 – 7.00.

Söögiajad:
8.30 – hommikusöök
12.30 – lõuna
17.00 – õhtusöök
19.30 – öö-oode

• Öörahu algab kell 22:00.
• Patsientide külastusaeg on ajavahemikus 14.00 – 20.00.
• Ravil viibides on kohustus respiratoorsete viiruste hooajal haiglas
kehtestatud kaitsevahendite kasutamise nõude täitmine.
• Ravil viibivatel patsientidel on keelatud lahkuda haigla territooriumilt.
• Osakonnast lahkudes tuleb sellest teavitada õde.
• Haiglas viibides järgi isikliku hügieeni, hoia oma palat, voodi ümbrus ja
kapp korras.
• Keelatud on häirida kaaspatsiente, eriti puudutab see müra,
suitsetamist, üldist käitumist. Kohustus kehtib ka külastajatele.
• Ei ole lubatud lindistada, pildistada, või muul moel salvestada personali
tegevust, kaaspatsiente, personali ja patsientide suhtlemist.
• Alkoholi tarbimine on haiglas keelatud, haigla territooriumil on
suitsetamine ja joobes viibimine keelatud.
• Isiklikul mobiiltelefonil helistamine on lubatud, kuid see ei tohi häirida
palatikaaslasi.
• Patsient ja/või külastaja on kohustatud hoidma saladuses talle teatavaks
saanud andmeid külastatava palatikaaslaste kohta.
• Haigla vara tuleb kasutada säästlikult. Enne koju minekut tuleb jätta
kõik haiglast saadud esemed (pesu jt.) personali kätte.
• Oma murede ja probleemidega palume pöörduda alati personali poole.
• Ravil olles tuleb suhtuda lugupidavalt personali ja palatikaaslastesse.
• Haigla viibides võib külastada kohvikut esimesel korrusel. Kohvik on
avatud E-R 8.45-14.00; päeva teisel poolel vaadata osakonnas telerit.