Info lahkunu omastele

Põlva haiglas surnud patsiendi surmast teatab omastele raviarst või valvearst.

Omakseid teavitatakse patsiendi surmast võimalikult kiiresti, kokkuleppe olemasolul ka öösel.

Surnut hoitakse osakonnas 2 tundi peale surma, edasi viiakse lahkunu Põlva haiglas asuvasse külmkambrisse. EMO-s surnud patsient viiakse külmkambrisse kohe peale surma.

Lahkunut hoitakse osakonnas kuni 2 tundi peale surma, edasi viiakse lahkunu Põlva haiglas asuvasse külmkambrisse. EMO-s surnud patsient viiakse külmkambrisse kohe peale surma.

Esimesed 24 tundi on Põlva Haiglas surnud patsiendi hoidmine külmkambris tasuta. Edasine hoidmine toimub hinnakirja lausel. Põlva haigla külmkambrit rendib Tallinna Krematoorium, kuid igapäevaselt haldab ja kasutab seda Põlva Matusebüroo OÜ.

Põlva Haigla külmkamber

Kui lahkunu on viidud külmkambrisse, siis saab soovi korral lahkunut näha, helistades Põlva Matusebüroo numbril +372 5245949. Esindaja tuleb 10 minuti jooksul lahkunut näitama.

Põlva Matusebüroo võimaldab:

  • lahkunu korrastamise omaste soovil;
  • lahkunuid hoida külmkambris kuni matusepäevani;
  • tellida surnu transportimise matusepaika Eestis või välisriigis;
  • vajadusel abistada kõikides haua- ja tuhastamismatusega seonduvates toimingutes;
  • lahkunu ise riietamine kokkuleppel.

Põlva Matusebüroo kontakt:

Telefon +372 5245949

Külmkambri kasutamise hinnad:

Iga alustatud 24 tunni eest 14,0 € (Põlva Haiglas surnud inimene 24h tasuta)

Lahkunu korrastamise tasu 30,0 €

Lahkunu väljastamine 25,0 €

Surmatõendi ja isiklikud esemed saate kätte osakonnast

Lahkunu surmatõendi väljastab arst või valvearst (puhkepäevad, riiklikud pühad) omastele osakonnas isikut tõendava dokumendi alusel.

Põhjendatud kirjaliku sooviavalduse alusel saadab haigla juhatuse assistent surmatõendi krüpteeritult lähedastele või lahkunu elukohajärgsele omavalitsusele. Juhiabi kontakt: tel. 799 9101, info@polvahgl.ee

Lahkunu isiklike asjade ja väärtesemete kättesaamiseks tuleb pöörduda vastavasse haigla osakonda.

Teistele matusebüroodele võimaldatakse lahkunu hoidmine külmkambris eelneva kokkuleppe alusel Põlva Matusebürooga.

 

Vaata ka Põlva haigla infovoldikut lahkunu omastele: Info lahkunu lähedasele