Visiidi- ja voodipäevatasu

VISIIDITASU:

 • Visiiditasu suurus on 5 eurot
 • Visiiditasust on vabastatud:
  • Sama haigusjuhu ajal tagasi kutsutud haiged, kellel ei ole möödunud 90 päeva sama haigusjuhu puhul makstud esimesest visiiditasust;
  • Ühe Põlva haigla arsti poolt teise Põlva haigla arsti konsultatsioonile suunatud patsiendid;
  • Teise haigla eriarsti poolt sama eriala eriarsti juurde suunatud patsiendid;
  • Noortekabinetti pöördujad;
  • Alla 2-aastased lapsed;
  • Rasedad;
  • Ravikindlustuseta isikud vastavalt Põlva haigla hinnakirjale;
  • Vältimatu ambulatoorse eriarstiabi patsiendid, kui ambulatoorsele teenusele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine Põlva Haiglas
  • Sõeluuringule pöördujad, kui osutatav teenus on ainult sõeluuring;

VOODIPÄEVATASU:

 • Voodipäevatasu suurus on 2,5 eurot päevas
 • Voodipäevatasu võetakse mitte rohkem kui 10 päeva eest ühe haigusjuhtumi kohta. Arvestuse aluseks on üks haigusjuhtum olenemata sellest, mitmes Põlva Haigla osakonnas on selle perioodi (10 päeva) jooksul viibinud.
 • Voodipäevatasu ei võeta järgmistel juhtudel:
  • Alaealistelt (k.a.18-aastased)
  • Rasedusega seotud statsionaarse eriarstiabi korral
  • Intensiivravi osutamise aja eest kui tervisekassa tasub haiglale teenuse osutamise eest
  • Patsiendi surma korral
  • Korduvhospitaliseerimisel, kui selle põhjuseks on Põlva haiglas tehtud operatsiooni või protseduuri järgne tüsistus

VOODIPÄEVATASU ERAND

Kanepi valla elanikele hüvitab vald voodipäevatasu alljärgnevalt:
Voodipäevatasu hüvitatakse vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üldharidus- või kutseõppeasutuses õppivatele lastele kuni 19-aastaseks saamiseni ravikindlustuse seaduse §72 kehtestatud piirmäära ulatuses. 19-aastaseks saamisel hüvitatakse voodipäevatasu jooksva õppeaasta lõpuni.