Tagasiside ja tänu

Teie tagasiside on oluline ning teretulnud!

Oleme loonud süsteemi, mis võimaldab esitada tänuavaldusi, ettepanekuid ja kaebusi. Selle abil kogume väärtuslikku tagasisidet teenuste kohta, mida Põlva haiglas pakume.

Õigus esitada tänuavaldusi, ettepanekuid ja kaebusi kehtib kõigile Põlva haigla patsientidele, nende esindajatele, lähedastele ja külastajatele. Kõigile nõuetekohaselt esitatud avaldustele vastame üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.

Anonüümsetele avaldustele ei vastata.

Tagasiside andmiseks on mitu võimalust:

Teie pöördumine saadetakse haigla juhatusele info@polvahgl.ee
Pöördumisi saate edastada ka tel 799 9101.

Oleme avatud kõikidele ettepanekutele.

Kui Te ei jää Põlva haigla esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes vastavalt Sotsiaalministri määrusele 5.12.2004 nr. 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4:

Tervisekassa Tartu osakond Riia 142, 50303 Tartu  tartu@haigekassa.ee
Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn info@sm.ee
Terviseamet Paldiski mnt. 81, 10617 Tallinn kesk@terviseamet.ee
Sotsiaalkindlustusameti Põlva klienditeenindus Johannes Käisi 2, 63308 Põlva info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Kaebuste lahendamise kord

Põlva haigla kaebuste, ettepanekute ja tänuavalduste registreerimise, lahendamise ja tagasiside andmise korraga saate tutvuda all olevate dokumentide kaudu.

KJ-TJ-50 Kaebuste, ettepanekute ja tänuavalduste registreerimise, lahendamise ja tagasiside andmise kord

KJ-TL-51- kaebuse, ettepanekute ja tänuavalduste esitamise vorm