Keskkond

Kliimamuutustel ja ülemaailmsel keskkonnaseisundil on otsene mõju inimeste tervisele. Haiglad tervishoiuteenuse pakkujatena omavad olulist mõju nii heaolule kui keskkonnale ning sellele tuleb järjest enam tähelepanu pöörata.

Mida tervem on ümbritsev keskkond, seda tervemad on selles elavad inimesed – seega peame tervishoiuasutusena olema eeskujuks ja suunanäitajaks keskkonnamõju vähendamisel ja keskkonnahoiu suurendamisel. Seetõttu on Põlva Haigla seadnud endale eesmärgiks järgida jätkusuutliku arengu eesmärke, et osutada tervishoiuteenuseid ümbritsevat elu- ja looduskeskkonda säästes.

Keskkonnahoidliku tegutsemise alustaladeks on:

haigla süsiniku jalajälje süsinikneutraalsuse suunas juhtimine;
keskkonnasäästlike praktikate järgimine;
haigla ressursikasutuse optimeerimine;
töötajate keskkonnateadlikkuse suurendamine.