Põlva haiglas valiti aasta töötajad 2021

Viimastel aastatel on Põlva haigla sõbrapäeva nädalal tunnustanud eelneval aastal silmapaistnud töötajaid! Kuigi tunnustamist väärt on iga viimne kui haigla töötaja, siis on mõned meist eriti silma paistnud. Küll aga õhkas selle aasta valimisel töötajate seas erakordset ühtekuuluvust ning meeskonnatunnet. Nii mõnigi kord oli kategooria vastuseks kirjutatud „terve osakond“ või „kogu kollektiiv“. See näitab, et meie haiglas on hea töötada ning õlg-õla tunne ja üksteise toetamine ja mõistmine on meid igapäevaselt saatmas!
Aasta 2021 silmapaistvamad töötajad koos mõningate kolleegide poolt väljatoodud kommentaaridega on järgmised:

Aasta arst – dr. Madli Pintson

Sõbralik, vastutulelik. Asjalikud ja konkreetsed ravikorraldused. Alati abivalmis ja positiivne. On alati nõus tegelema ka juhtudega, mida tema ametiülesanded otseselt ei eelda. Keda on doktor Pintson ravinud soovib jälle ja jälle teda enda arstiks. Suured teadmised ja väga empaatiline. Väga hea spetsialist, laia teadmiste spektriga, abivalmis. Hoiab käigus EMO päevaseid valveid, siseosakonda ja covid-osakonna tööd. Alati õdedele abiks kui patsiendiga mingi probleem on olenemata osakonnast. Super arst!

Aasta õde – Krister Matto

Kõige suurema pinge ja koorma all on just Krister kõige paremini hakkama saanud. Ta teeb otsuseid rahulikult, kindlameelselt ning suudab suurepäraselt oma osakondi juhtida. Tal on kord majas ning ainult see viib eduka tulemuseni. Suurepärane kolleeg, kellega on meeldiv koostööd teha. Krister juhib kaht väga suurt ja olulist osakonda ning korraldab õendustöö COVID osakonnas. Tuleb toime väga suure töömahuga, teeb teiste osakondadega koostööd ning panustab oma vaba aega tööülesannete täitmiseks. Töökas, kiire, omab suurepäraseid läbirääkimisoskusi, väsimatu professionaal, alati rõõmsameelne, viisakas.

Aasta hooldustöötaja – Tippuli Plado

Ainult kuulda kiidusõnu temast. Teeb tööd ja suhtleb patsientidega rõõmuga. Hoolikas oma tegemistes. Suure südame ja hoolivusega hooldaja. Suhtleb patsientidega hästi, väga suure empaatiavõimega. Kannatlik ja kohusetundlik, leebelt kohtleb patsiente. Patsientide poolt kiidetud hooldaja, väga empaatiline ja tasakaalukas töötaja.

Aasta meditsiiniline tugipersonal – Elle Vidder

Väga vastutulelik ja teeb tänuväärt tööd ning annab professionaalset abi haigete elukäigu mõistmisel. Oma ala spetsialist! Osakonda tulles alati rõõmsameelne. Hea suhtleja nii personali kui patsientidega. Tuli ja asus tööle endale küllaltki tundmatus valdkonnas (olles eelnevalt töötanud pigem lastega) ning võitis haigla töötajate ja patsientide südame!

Aasta mittemeditsiiniline tugipersonal – Marge Kuusik

Vaikne ja väga abivalmis töötaja. Aitab iga kord kui väike mure või palve. Kunagi ei nurise. Igati abivalmis, sõbralik. Igas küsimuses ja probleemis võib Marge poole pöörduda, saab vastuse igale murele. Oma töös alati väga kohusetundlik Teeb oma tööd äärmise kohusetundlikkusega! Tema peale võib loota, teades, et töö saab alati tehtud ja nurinat sellele ei järgne!

Aasta tulija – dr. Andres Meus

Värsked tuuled- vähem konflikte naiste vahel! Meeldiv rahulik kolleeg, kellega on hea lihtne rääkida. Suudab kõiki probleeme rahulikult võtta ning kaine peaga mõelda. Loodame, et head koostööd jätkub pikemaks ajaks. Soovib tuua uuendusi meie haiglasse! Räägib rahulikult ja tundub tasakaalukas. Motiveeritud ja kompetentne ravijuht on hästi toimiva haigla aluseks. Julguse eest maakonna haiglasse tulla tervishoidu korraldama. Olles kaua aega haiglasse ravijuhti oodanud, on äärmiselt hea meel, et saime oma meeskonda tasakaaluka, rahuliku ja kompetentse meesterahva. Suurepärane uus tulija meie meeskonda!

Aasta üllataja – Kaire Limbak

Hindab oma eriala ja täiendas neli aastat töö ja pere kõrvalt enda õppides tegevusterapeudiks. kliendid kiidavad! Pühendumus, põhjalikkus, soov arendada ja ennast täiendada. ta on proff ja töötab haiglas juba pikalt! Tubli tegevusterapeut, kes oskab oma aega planeerida. Ta on pereema, töötab täiskohaga ja leiab aega enesetäiendamiseks. Möödunud aastal lõpetas Tallinna Tervishoiukõrgkooli, omandades tegevusterapeudi kutse. Temas on tarkust, sihikindlust ja huumorimeelt. Väga tubli ja tunnustamist väärt. Ta omandas tegevusterapeudi kutse Tallinna Tervishoiukõrgkoolis töö ja pereelu kõrvalt. Kaire on väga töökas ja sihikindel, tark ja huumorimeelne kolleeg.

Aasta abivalmim töötaja – Krista Heering

Krista on avatud, täpne, alati valmis abistama. Tema juurde julgen alati pöörduda oma küsimustega. Teeb oma tööd erilise entusiasmiga. Sõbralik ja täpne! Krista on alati vastutulelik, sõbralik ja abivalmis. Teeb tööd kohusetundlikult ja tuleb toime täiendava töökoormusega. Teeb rohkem, kui vajagi on. Alati toimetab ringi! Sai suurepäraselt hakkama ka personalitöötaja asendamisega ning tema poole võib alati julgelt pöörduda teades, et Krista leiab alati naerusuiselt vastuse!

Patsiendisõbralikem töötaja – Liliana Samuljak-Mengel

Liliana on kliendisõbralik, soe ja siiras, kelle juurde kliendid alati ootavad minekut. Ta oskab töötada erinevate sihtrühmadega ja alti valmis midagi inimese elus paremaks muutma. Märkab kliendi vajadusi, arvestab kliendi eripäraga. Väga aktiivne inimene, kes on valmis toetama nii sõna kui ka teoga. Oskab läheneda kliendile lähtuvalt tema eripärast. Lihtsalt imearmas inimene ja tema siirust jagub nii töötajatele kui ka patsientidele!

Parim kolleeg – Kadi Rahu

Enda suhtes nõudlik, täpne, ta on sõbralik ja vaoshoitud. Väga tore töökaaslane! Ei karda oma arvamust avaldada. Lusti ja energiat jätkub kauemaks ning suudab alati päeva paremaks muuta! Abivalmis kolleeg, kes alati leiab aega, kui vaja, orienteerub hästi oma töövaldkonnas. Töökas, uuendusmeelne, sõbralik. Kadi on töökas, oma ala väga hästi tundev spetsialist. Ta on tegutsemises kiire, innukas, rõõmsameelne, uuendusmeelne ja osavõtlik. Kliendid vaid kiidavad Kadi tööd. Kadi on suurepärane noor kolleeg, kes on tarkust ja tahet täis! Oma töös äärmiselt põhjalik ning kolleegide osas sõbralik ja lugupidav. Tõepoolest parim kolleeg, keda endale tahta!

Video: https://www.polvahgl.ee/aasta-tootaja/