Põlva Haigla keskkonna-alane tegevus pälvis kõrgeima kvaliteedimärgi

Keskkonnaagentuur andis Põlva Haiglale üle keskkonnajuhtimise süsteemi kõrgeima kvaliteedimärgi EMAS-i. Fotol vasakult Põlva Haigla tugiteenuste ja äriarendusjuht Indrek Žvirblis, Keskkonnaagentuuri EMASi peaspetsialistid Maria Plink ja Kätlin Kurg-Mcgregor, Põlva Haigla juhatuse liige Kristin Raudsepp, Põlva Haigla jätkusuutlikkuse spetsialist Andra Villems ja hankespetsialist Ulvi Oper. FOTO: Madis Perli

Põlva Haiglale omistati Keskkonnaagentuuri poolt EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) registreering, mis kinnitab, et haigla keskkonnajuhtimise süsteem vastab kõrgeimale keskkonna standardile.
Põlva Haigla on teine haigla Eestis ja Baltimaades, kelle keskkonnajuhtimisele antakse EMAS registreering, mis näitab haigla keskkonnajuhtimise kõrget taset
„Soovime EMASi keskkonnajuhtimissüsteemi abil vähendada haigla keskkonnamõju. Peame oluliseks rahaliste kui ka loodusressursside üleliigse kasutamise vähendamist ning soovime liikuda jätkusuutlikuma ravitöö suunas,“ ütles Põlva haigla juhatuse liige Kristin Raudsepp ja lisas: „Oleme kaardistanud ära haigla tegevuse mõju keskkonnale, sealhulgas mõõtnud süsiniku jalajälje, mille järgi saame astuda reaalseid samme haigla keskkonnamõju vähendamiseks. Loodame oma tegevusega innustada ka teisi ettevõtteid üle vaatama oma mõju keskkonnale!“
EMAS registreeringu saamine nõudis mitu aastat järjepidevat tööd, mida Põlva haiglas vedas jätkusuutlikkuse spetsialist Andra Villems. „EMASi märgise suurim väärtus seisneb ühtses standardis, mille järgi saame oma tegevusi ja eesmärke seada ning seeläbi olla järjepidevalt üha tõhusamad ja säästlikumad. EMASi registreering on tunnustus tehtud tööle, kuid sellega kaasnevad mitmed kohustused, näiteks pidevalt parandada keskkonnategevuse tulemuslikkust, avaldada keskkonnaaruandeid ehk olla oma tegevustes rohkem läbipaistev,“ sõnas Villems.
„Hea meel on tõdeda, et meil on Eestis raviasutusi, kes mõistavad, et keskkond on väärtuslik ja oluline ning on võtnud endale peale tervise edendamise eesmärgiks ka keskkonnahoiu. Põlva Haiglale omistatud EMAS nõuab ja suunab pingutama ka tulevikus, see ei ole auhind vaid tehtu eest,” lausus Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.
Haigla keskkonnahoidlike tegevustena on  näiteks transpordist tuleneva jalajälje vähendamiseks käivitatud Tartust buss, mis toob töötajad hommikul kella kaheksaks Põlvasse ning peale tööpäeva nad tagasi viib. Samuti paigaldati haigla ette rattamaja, et lähemalt tulevad töötajad saaksid tööle tulekuks eelistada keskkonnasõbralikumat sõiduvahendit. Tõhustatud on ka jäätmete sorteerimist, kõikidesse osakondadesse on paigaldatud eraldi biojäätmete kogumiskastid ning administratiivkorrusele ühine sorteerimisjaam.
2024. aastal panustab Põlva haigla läbi erinevate tegevuste ressursikasutuse optimeerimisse, jäätmetekke vähendamisse ja ringlusse võtu suurendamisse, töötajate ja patsientide keskkonnateadlikkuse kasvatamisse ning keskkonnasäästlikuma transpordikorralduse edendamisse.
Varasemast on EMAS registreerimistunnistus Tartu Ülikooli Kliinikumil, kokku on Eestis 20 EMASi registreeringuga ettevõtet. Projekti maksumus oli 20 277 eurot, millest pool oli Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus.

Avaldatud: 03.07.2024, autor: Madis Perli