Põlva Haigla rajas töötajatele rattamaja

Kas teadsite, et Põlva haigla on võtnud enda kanda olulise rolli keskkonna säilitamiseks?
Eelmise aasta süsiniku jalajälje uuringu tulemustest selgus, et suurem osa haigla kliimamõjust tuleneb töötajate tööle-koju liikumisest. Kuid haigla on selle probleemi lahendamiseks oma väikese panuse andnud – rajasime oma territooriumile rattamaja!
Haigla soovib edendada keskkonnasäästlikku transporti, vähendades töötajate pendeldamisest tingitud jalajälge. Lisaks tähistame ka aktiivse liikumise aastat ja rattamaja rajamine soodustab jalgratturite tingimusi ning jalgratta kui loodus- ja tervisesõbraliku liikumisvahendi kasutamist.
Haigla töötajad saavad nüüd mugavalt hoiustada oma jalgrattaid ööpäevaringselt turvalises ja ilmastikukindlas kohas ning külastajatel jääb vaba ruumi avaliku rattahoidja kasutamiseks.
Olles esimene rattamaja rajaja Põlvamaal, võib Põlva Haigla olla kogukonnale eeskujuks.

Projekti elluviimist toetas PRIA/LEADER Põlvamaa Partnerluskogu strateegia meetme 3 „Heakord ja turvaline elukeskkond“ raames. Suur tänu Hoovipood OÜ’le, kes valmistas selle ilusa rattamaja!