Põlva Haigla patsientide külastustingimused

Põlva Haglasse on oodatud patsiente külastama:

  • COVID-19 vaktsineeritud (vaktsiini kuur lõpetatud)
  • COVID-19 haiguse läbipõdenud (läbipõdenuteks loetakse inimesi, kes on COVID-19 haiguse läbipõdenud viimase kuue kuu jooksul)
  • esitada tuleb vastavasisuline tõend
  • külastajale jääb kehtima maski kandmise nõue
  • külastusaeg kuni 30 minutit

Palume külastajatel hoida turvalist distantsi teiste patsientidega ning järgida kätehügieeni reegleid.