Põlva haigla kasum võimaldab investeerida patsientide ravi kvaliteeti

Möödunud nädalal kogunenud Põlva haigla nõukogu kinnitas 2023. aasta majandusaasta aruande, mille järgi lõpetati aasta arvestusliku kasumiga.

Põlva haigla 2023. aasta auditeeritud müügitulud olid 11,5 miljonit eurot, võrreldes 2022. aastaga kasvas müügitulu 17%.

„Põlva haigla on 2023. aasta ravitegevuse ja majandamisega hästi hakkama saanud. Kui Tervisekassa esialgne pakkumine oli haigusjuhtude arvu poolest väiksem kui varasemal aastal, siis aasta lõpus sai haigla lisalepingud ja tehti ka ületööd, mille eest Tervisekassa tasus osaliselt,“ ütles Põlva haigla nõukogu esimees Toomas Ellervee.

Haigla finantsseis paranes 2023. aastal seoses sihtfinantseerimisega. Aruandeaasta lõpetati arvestusliku kasumiga, mis tulenes investeerimis- ja tegevustoetuste saamisest summas 1,1 miljonit eurot. Sihtfinantseeringute abil rajati haiglasse kaks isolatsioonipalatit ja viidi ellu autonoomse elektrienergia toimepidevuse tagamise projekt.

„Haigla on oma tegevusega plussis, mis võimaldab meil teha investeeringuid patsientidele pakutavate tervishoiuteenuste kvaliteedi tõstmiseks,“ tõdes Põlva haigla juhatuse liige Kristin Raudsepp ja lisas: „Küll ei saa kogu seda kasumit vaadata kui reaalset raha, vaid finantsarvestustes kajastuvat investeeringut näiteks betoonile ja põhivarale.“

Teenitud kasum jääb Ellervee sõnul järgmiste aastate investeerimistegevuste katteks, sest Eesti meditsiini on ees ootamas segased ja rasked ajad.

„Seni kuni pole veel leitud lahendusi Tervisekassa läheneva rahalise puudujäägi katteks, võib väheneda haiglatelt tellitud ravitöö maht ning sellest tulenevalt langeda elanikkonna ravi kättesaadavus kui ka haiglate finantskindlus,“ tõdes Ellervee.

2023. aasta sügisel alustati Põlva haiglas erakorralise meditsiini osakonna renoveerimisega, soetati meditsiiniseadmeid ja patsiendiveo kaubik. Kokku teostati 2023. aastal investeeringuid ligikaudselt 1,5 miljonit eurot, mille osas põhivara amortisatsioonikulud kajastatakse järgmistel perioodidel vastavalt põhivara kasulikule elueale.

„Aasta jooksul kallinesid oluliselt kommunaalteenuste hinnad ja suurenesid palgakulud, viimase tingis meditsiinitöötajate kollektiivlepingu kokkuleppe täitmine. Sellegipoolest olid haigla põhitegevusega seotud kulud kaetud põhitegevuse tuludega ja aruandeaasta tulem olnuks positiivne ka siis, kui sihtfinantseerimine tuludest välistada,“ leiab Ellervee.

2023. aasta eelarve tulud ületati 11% võrra, kulud olid 1% võrra suuremad kui eelarves planeeritud. Kulude suurenemise põhjuseks oli teostatud investeeringute ja ellu viidud projektidega seotud käibemaksukulude suurenemine.

Põlva haigla nõukogu esimees Toomas Ellervee. Foto: Madis Perli / Põlva haigla