Astu Põlva Haigla patsientide nõukogusse

Kuna patsiendikesksus on erialaste  teadmiste kõrval  üks olulisemaid põhimõtteid tervishoiuteenuste osutamisel, soovib Põlva Haigla ellu kutsuda patsientide nõukoja.

Nõukoja töö eesmärk on edendada Põlva Haiglas inimesekeskset teenuseosutamist ja kanda kogukonda esindavat rolli. Nõukoda loob võimaluse patsientide rahulolu mõjutavate tegurite paremaks hindamiseks läbi arutelude koos arstide ja õdedega, kes edastavad ettepanekud haigla juhtkonnani.

Nõukoja liikmeks on oodatud kõik endised ja praegused patsiendid, kellel on huvi ja soovi kaasa mõelda haigla teenuste parendamisel.

Sooviavaldusi patsientide nõukoja töös osalemiseks koos lühikese põhjendusega ootame kuni 15. septembrini (k.a.) polvahaigla@polvahgl.ee