Töötervishoid Põlvas

Töötervishoiul on oluline roll töökeskkonna ja töötajate heaolu tagamisel, samuti tööga seotud terviseprobleemide väljaselgitamisel ja ennetamisel. Oleme teenuse teinud ettevõtja jaoks võimalikult lihtsaks. Pakume ettevõtetele töötervishoiu teenuseid, mis vastavad ettevõtte vajadustele ja ohuteguritele. Meie töötervishoiu teenused vastavad töötervishoiu- ja tööohutuse seadusele.

Esmalt võtke meiega ühendust täites siin olev veebivorm või andke enda soovist teada tervisekontroll@polvahgl.ee.

Seejärel teeme vastavalt teie vajadustele pakkumise. Kui pakkumine sobib, siis sõlmime teie ettevõttega töötervishoiuteenuse osutamise lepingu.

Kui olete esitanud meile teenusele suunatud töötajate nimekirja, siis peagi väljastame digitaalsed saatekirjad analüüsidele ja uuringutele.

Uuringud ja analüüsid tuleb teha 1 kuu jooksul enne määratud töötervishoiuarsti vastuvõtuaega.

Tervisekontrolli baaspakett koosneb õe ja töötervishoiu arsti vastuvõtust. Kui töötaja veedab rohkem kui 50% tööajast kuvari taga, tuleb lisateenusena juurde optometristi vastuvõtt. Vajadusel kaasab töötervishoiuarst teisi spetsialiste. Arst annab lõpliku hinnangu töötaja tervisliku seisundi kohta.

Täpsem teostavate uuringute maht sõltub ohuteguritest, millega töötajad kokku puutuvad. Lisaks on soovi korral võimalik valida juurde lisateenuseid.

Lisainfo: tervisekontroll@polvahgl.ee

Võta meiega ühendust