Põlva Kool (Kesk 25, Põlva)

Tiia Selliov

Põlva Kool (Lina 21, Põlva)

Hele-Mai Sirel

Põlva Kool (Koolimaja tee 1, Mammaste)

Marje Hokkanen

Põlva Jakobi Kool (Kesk 11, Põlva)

Hele-Mai Sirel

Roosi Kool (Lina 13, Põlva)

Hele-Mai Sirel

MTÜ Rosma Haridusselts (Värska mnt 4, Rosma küla)

Hele-Mai Sirel

Krootuse Põhikool (Krootuse, Kanepi vald)

Marika Karon