Põlva Kool (Kesk 25, Põlva)

Tiia Selliov

Põlva Kool (Kesk 25, Põlva)

Margit Äro

Põlva Kool (Lina 21, Põlva)

Kaja Kägo

Põlva Kool (Koolimaja tee 1, Mammaste)

Marje Hokkanen

Põlva Jakobi Kool (Kesk 11, Põlva)

Kaja Kägo

Roosi Kool (Lina 13, Põlva)

Kaja Kägo

MTÜ Rosma Haridusselts (Värska mnt 4, Rosma küla)

Kaja Kägo

Krootuse Põhikool (Krootuse, Kanepi vald)

Marika Karon