Põlva Haigla COVID-19 ohutase on tõusnud.

Põlva haiglas lähtutakse infektsioonikontrolli abinõudes COVID-19 ohutasemest: roheline, kollane või punane. Hetkel on haiglas ohutase kollane. Ohutasemed sätestatakse infektsioonikontrolli teenistuse ettepanekul ja uuendatakse igal nädalal.

Tulenevalt COVID-19 levikust, palume Põlva Haiglasse tulles lähtuda järgmistest soovitustest, et tagada nii teiste patsientide kui ka haiglatöötajate ohutus.
COVID-19 nakkuskahtluse või sümptomite korral teavitage haiglatöötajaid või oma perearsti enne vastuvõtule või haiglaravile tulekut. COVID-19 nakkuskahtlus:

  •  kehatemperatuur hetkel või eelneva 7 päeva jooksul vähemalt 37,8° C ning vähemalt üks hiljuti tekkinud hingamisteede sümptomitest: ninakinnisus, nohu, häälekähedus, kurguvalu, uus püsiv köha, hingeldus
  • 14 päeva jooksul enda või leibkonnaliikme kokkupuude COVID-19 haigega või
  • 14 päeva jooksul enda või leibkonnaliikme viibimine välisriigis, kus haigestumine on olnud kõrgem kui 15 juhtu 100000 inimese kohta.
  • Haiglahoonesse ja -ruumidesse sisenemisel tehke käte antiseptikat ja hoidke teistega turvalist distantsi.
  • Kandke maski.

Laadige oma nutitelefoni koroonarakendus HOIA, mis teavitab, kui olete olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saate rakenduse kaudu turvaliselt ja anonüümselt teavitada teisi enda haigestumisest. Rohkem infot: www.hoia.me

Põlva Haiglas kehtib patsientide külastamise keeld. Äärmise vajaduse korral on külastamine lubatud kokkuleppel osakonnaga.

Pakkide saatmine patsientidele on lubatud. Paki saate jätta registratuuri. Pakile märkige patsiendi nimi ja osakond, kus ta viibib.