Info lahkunu omastele

Põlva haiglas surnud patsiendi surmast teatab omastele raviarst või valvearst.

Omakseid teavitatakse patsiendi surmast võimalikult kiiresti, kokkuleppe olemasolul ka öösel.

Surnut hoitakse osakonnas 2 tundi peale surma, edasi viiakse lahkunu Põlva haiglas asuvasse külmkambrisse. EMO-s surnud patsient viiakse külmkambrisse kohe peale surma. Esimesed 24 tundi on lahkunu hoidmine külmkambris tasuta. Edasine hoidmine toimub hinnakirja lausel. Põlva haigla külmkambrit haldab Tartu Krematoorium.

Tartu Krematoorium võimaldab:

  • lahkunu korrastamise omaste soovil;
  • lahkunuid hoida külmkambris kuni matusepäevani;
  • tellida surnu transportimise matusepaika Eestis või välisriigis;
  • vajadusel abistada kõikides haua- ja tuhastamismatusega seonduvates toimingutes.

Tartu Krematooriumi külmkamber ja matusebüroo:

Telefon (24) 5245949

Külmkambri kasutamise hinnad:

Iga alustatud 24 tunni eest 12,0 €

Lahkunu korrastamise tasu 30,0 €

Lahkunu väljastamine 25,0 €

Lahkunu surmatõendi väljastab arst või valvearst (puhkepäevad, riiklikud pühad) omastele osakonnas isikut tõendava dokumendi alusel.

Põhjendatud kirjaliku sooviavalduse alusel saadab haigla juhatuse assistent surmatõendi krüpteeritult lähedastele või lahkunu elukohajärgsele omavalitsusele. Juhatuse assistendi kontakt: tel. 799 9101, info@polvahgl.ee

Lahkunu isiklike asjade ja väärtasjade kättesaamiseks tuleb pöörduda haigla osakonda.

Teistele matusebüroodele võimaldatakse lahkunu hoidmine külmkambris eelneva kokkuleppe alusel Tartu Krematooriumiga.