Hea ambulatoorsel ravil viibija

Soovime parandada ambulatoorset raviteenust ja kutsume patsiente osalema rahuolu uuringus.

Põlva haigla viib ajavahemikus 9.05. – 29.05. läbi patsiendi rahuolu uuringut ambulatoorse ravi patsientide seas.

Küsitluse eesmärk on patsiendikogemuse parendamine järgmistel aastatel.

Küsimustiku täitmine on vabatahtlik ja anonüümne.

Palume leida mõni minut aega ankeedi täitmiseks. Selleks on kolm võimalust, valige neist ainult üks:
• Täita küsimustik ambulatoorsel vastuvõtul, ankeedi annab kabineti õde
• Elektroonilisel teel haigla kodulehe kaudu www.polvahgl.ee/rahuolu
• Täidate e-küsimustiku oma nutitelefonis

Küsimuste korral pöörduge telefonil 799 9101 või polvahaigla@polvahgl.ee

Teie arvamus on meile oluline!