Koolitervishoid

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate,
koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga (Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010).

AS Põlva Haigla osutab koolitervishoiu teenust:

Kool Kooliõde Kontakt
Põlva Kool Tiia Selliov tiia.selliov@polvkool.edu.ee Tel. 5330 6880
Põlva Põhikool Hele-Mai Sirel Tel. 5190 3434
Roosi Kool Hele-Mai Sirel Tel. 5190 3434
MTÜ Rosma Haridusselts Hele-Mai Sirel Tel. 5190 3434
Krootuse Põhikool Marika Karon mannixx@hot.ee
Mammaste Lasteaed ja Algkool Marje Hakkonen Tel. 5819 0915