Koolitervishoid

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ning esmaabi osutamisega ja eneseabi oskuste arendamisega. Koolitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi, saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu, toetada õpilaste arengut koostöös lapsevanemate,
koolipersonali ja koolitervishoiu võrgustikuga (Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010).

AS Põlva Haigla osutab koolitervishoiu teenust:

Kool Kooliõde Kontakt
Põlva Kool (Kesk 25) Tiia Selliov tiia.selliov@polvkool.ee

Tel. 5330 6880

Põlva Kool (Lina 21) Hele-Mai Sirel sirel@gmail.com

Tel. 5190 3434

Roosi Kool (Lina 13) Hele-Mai Sirel sirel@gmail.com

Tel. 5190 3434

MTÜ Rosma Haridusselts Hele-Mai Sirel sirel@gmail.com

Tel. 5190 3434

Krootuse Põhikool Marika Karon mannixx@hot.ee
Põlva Kool (Koolimaja tee 1) Marje Hakkonen marje@pihlapuu.ee

Tel. 5819 0915