Missioon, visioon, põhiväärtused

Missioon, visioon, põhiväärtused

MISSIOON
AS Põlva Haigla missiooniks on tagada patsientidele/klientidele parimal võimalikul tasemel tervishoiu, tervisedenduse ja rehabilitatsiooni teenused.

VISIOON
AS Põlva Haigla on Kagu-Eesti prioriteetsem meditsiinikeskus, mis pakub kvaliteetset arsti-, õendusabi- ja rehabilitatsiooniteenust.

ÜLDEESMÄRK
AS Põlva Haiglas on kõigil abivajajatel head võimalused tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuse kättesaamiseks ja oma tervisliku potentsiaali arendamiseks.

PÕHIVÄÄRTUSED

  • Professionaalsus – meil töötavad oma ala parimad spetsialistid.
  • Patsiendi-/kliendikesksus – patsient/klient on meie tegevuse keskmes.
  • Meeskonnatöö – kõik ravi- ja rehabilitatsiooniprotsessis osalejad tunnevad end osana meeskonnast.
  • Innovaatilisus – uute tõenduspõhiste meetodite ja teenuste kasutuselevõtt.
  • Ressursside optimaalne ja keskkonnasäästlik kasutus.
  • Usaldusväärsus – haigla on usaldusväärne partner kõigile oma koostööpartneritele.