Perekool Põlva Haiglas

Perekool toimub AS Põlva Haigla õppeklassis iga kuu II ja IV neljapäeval kell 14.00

28.09 – Sünnitus, sünnitusosakonnaga tutvumine. Ämmaemand  Svetlana.
12.10 – Lastearsti vestlusring. Dr. Margit Rikka.
26.10 – Sünnitusjärgne periood. Ämmaemand Marika.
09.11 – Imetamine. Ämmaemand Krister.
23.11 – Raseda toitumine. Ämmaemand Merlin.
14.12 – Tugiisik sünnitusel. Ämmaemand Maie.

Laste rehabilitatsiooniprogramm “TÄHETARGAD” alustab

Rehabilitatsiooniprogramm “TÄHETARGAD” sihtgrupiks on Põlvamaa 2.-3 klassi hariduslike erivajadustega õpilased ja nende pered. Programmi “TÄHETARGAD” kontekstis võib haridusliku erivajadusega õpilast käsitleda õppurina, kellel on olulisi raskusi klassikaaslastega koos samas ruumis, samas rütmis ja samal tasemel õppimisel (eelkõige raskused lugemisel ja õigekirjas, kaasuvaks kellel lisaks õpiraskustele ilmnevad tähelepanu- ja keskendumisraskused ja/või käitumis-või sotsialiseerumisprobleemid). Sihtgruppi kuuluvatel lastel avalduvad raskused suulises ja kirjalikus kõnes, arutlus- ja meenutusoskuste, teabe struktureerimise ja arvutamisoskuse valdkonnas, mis omakorda mõjutavad laste sotsiaalset toimetulekut.

Continue reading

Projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“

Projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“

Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“ on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna poolt läbiviidav projekt. Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu. Projekti rahastab Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.

Continue reading