Rahuolu uuring 2013

Rahuolu uuring 2013

AS Põlva Haigla patsientide rahulolu uuring statsionaaris toimus 2013. aasta aprillis. Patsientidele jagati välja 179 küsitluslehte, millest tagastati 135 (75%) küsitluslehte.

Vastatud küsitluslehti tagastati:

Siseosakond – 55
Lasteosakond – 7
Taastusravi – 20
Sünnitus – 30
Kirurgia – 23

Enim vastajatest olid naised (72%), meestest vastas 28%. Väga rahul oma haiglaraviga oli 67,4% patsientidest.
(31,8% jäid üldiselt rahule ja 0,8% üldiselt ei jäänud rahule oma haiglaraviga).

Kui tekib uuesti vajadus haiglaravile, siis tagasi tuleb ravile kindlasti meie haiglasse 85,5% (pigem tuleb – 13,8%, pigem mitte – 0,8%)

Mõned küsimused haiglasse saabumise kohta.

Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
1. Kas Te jäite rahule ooteaja pikkusega?  41,7% 47,9% 8,3% 2,1%
2. Kas Teie tervis halvenes haiglaravi ootamise perioodil?  2,3% 23,3% 27,9% 46,5%
3. Kas saite ise valida haigla, kuhu ravile tulla  43,6% 37,6% 19,6% 5%
4. Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega
haiglasse vastuvõtul?
 59,5% 37,3% 3,1% 0,8%
Mõned küsimused ravi kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
5. Kas Teile tehti operatsioon?  Jah – 23,5%  Ei – 76,5%
6. Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt,
mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda?
70,8% 25% 4,2% 0%
7. Kas Teilt võeti kirjalik nõusolek enne operatsiooni? 88% 4% 0% 8%
8. Kas Teil oli valusid haiglasoleku ajal? 38,5% 34,4% 15,6% 11,5%
9. Kas Te saite valu leevendamiseks abi piisavalt kiiresti? 70,9% 27,8% 1,3% 0%
10. Kas jäite rahule varustuse ja aparatuuri kaasaegsusega? 71,1% 26,7% 1,1% 1,1%
11. Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta? 61,1% 31,1% 7,8% 0%
Küsimused Teie raviarsti kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
12. Kas saite arstiga piisavalt suhelda? 71,9% 23,4% 3,9% 0,8%
13. Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad vastused? 66,2% 31,5% 1,5% 0,8%
14. Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega? 69,8% 27,1% 2,3% 0,8%
15. Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside ja -võimaluste kohta Teie haigusest? 63,1% 32,4% 3,6% 0,9%
16. Kas jäite rahule arstide viisakusega? 85,8% 12,7% 1,5% 0%
17. Kui sageli Te kohtusite  oma raviarstiga?
Iga päev 79,1% Ühe korra haiglasoleku jooksul 2,3%
Mõned korrad haiglas oleku jooksul 17,8% Ei kohtunud üldse 0,8%
Küsimused õdede kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
18. Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede poolt? 80% 20% 0% 0%
19. Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel? 79,4% 19,8% 0,8% 0%
20. Kas jäite õdede usaldusväärsuse ja  oskustega rahule? 81,7% 17,6% 0,8% 0%
21. Kas jäite rahule õdede poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta? 70,3% 28,1% 1,6% 0%
22. Kas õed selgitasid piisavalt kuidas kodus toime tulla? 58,2% 35,5% 6,4% 0%
23. Kas jäite rahule õdede viisakusega? 84,7% 15,3% 0% 0%
24. Kas Teie hinnangul oli õdesid piisavalt? 56,7% 35,4% 7,1% 0,8%
Küsimused haigla kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
25. Kas jäite rahule palatisse abi kutsumise võimalustega? 65,9% 30,9% 3,3% 0%
26. Kas jäite rahule võimalusega olla soovi korral omaette palatis või eraldatult? 54,9% 30,4% 12,7% 2%
27. Kas jäite haiglatoiduga rahule? 60,3% 34,4% 5,3% 0%
28. Kas jäite ruumide puhtuse ja korrashoiuga rahule? 80,5% 18,8% 0,8% 0%
Küsimused haiglast väljakirjutamise kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
29. 29 Kas Teie ravi jätkub teises haiglas? Jah 7,8% Ei 92,2%
30. Kas Teie arvates kirjutati teid haiglast välja liiga vara? 4% 19,2% 37,4% 39,4%
31. Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi? 52,5% 43,6% 3% 1 %

 yld_2013

 

 

yld2_2013
yld3_2013
Patsiendi rahulolu-uuringu  tulemused osakondade kaupa (graafiliselt)

Siseosakond
sise_2013

Lasteosakond
laste_2013

Sünnitus
syn_2013

Taastusravi
taastus_2013

Kirurgia
kirurgia_2013