Ettepanekud, kaebused

Ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused

  • patsiendil on õigus teha ettepanekuid, esitada kaebusi või tänuavaldusi osutatud tervishoiuteenuste kohta ja saada sellele soovi korral tagasisidet
  • kõigis osakondades on olemas Avalduste ja ettepanekute raamat
  • osakondades ja registratuuris on stendidel osakonna juhtide ja juhatuse kontaktandmed
  • haigla koduleheküljel on võimalus haigla juhatusele kaebuste ja ettepanekute esitamiseks
  • II korrusel fuajees asub postkast, kuhu saab esitada ettepanekuid ja kaebusi vallavalitsusele kui haigla omanikule (haigla nõukogule)
  • haiglas korraldatakse regulaarselt (üle aasta) patsiendi rahulolu uuringuid, kus on võimalus puuduste väljatoomiseks ja ettepanekute tegemiseks


AS Põlva Haigla juhatus

direktor, ülemarst, õendusjuht

Uus 2, Põlva 63308
e-post : polvahaigla@polvahgl.ee tel : 799 9101, 799 9102, 799 9103

Kui Te ei jää meie poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega tervishoiuteenuse osutamise suhtes vastavalt Sotsiaalministri määrusele 5.12.2004 nr. 128 Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4:

Eesti Haigekassa Tartu osakond

Põllu 1a, Tartu 50303
e-post: tartu@haigekassa.ee Tel : 744 7430

Sotsiaalministeeriumi
Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspert komisjon

Gonsiori 29, Tallinn 15027
e-post: info@sm.ee Tel. 650 9852

Terviseamet

Paldiski mnt. 81, Tallinn 10617
e-post: kesk@terviseamet.ee

Eesti Patsientide Esindusühing

Rüütli 4, Tartu 51007
e-post: tartu@epey.ee

Põlva Maavalitsus, maavanem

Kesk 20, Põlva 63308
e-post : info@polva.maavalitsus.ee tel : 799 8900