Hinnakirjad

Tasuliste teenuste hinnakiri seisuga 05.01.2015

Sõltuvusseisundite ravi – kehtib alates 01.07.2015
Joomasööstu katkestamine, mis sisaldab visiidi-tasu, arsti vastuvõttu ja tilkinfusiooni ravimitega  50.00
Taastusravi teenused – kehtib alates 01.02.2019
Füsioterapeudi teenus 1 seanss (30 min) 11.00
Füsioterapeudi teenus 10 korda 88.00
Füsioterapeudi teenus soodushind * 1 seanss (30 min) 8.00
Füsioterapeudi teenus soodushind * 10 korda 65.00
Füsioterapeudi teenus 1 tund 20.00
Füsioterapeudi teenus soodushind * 1 tund 15.00
Füsioterapeudi teenus soodushind * 10 tundi 120.00
Füsioterapeudi teenus basseinis 1 seanss (30 min) 11.00
Füsioterapeudi teenus basseinis 10 korda 88.00
Füsioterapeudi teenus basseinis soodushind * 1 seanss (30 min) 6.00
Füsioterapeudi teenus basseinis soodushind * 10 korda 48.00
Tegevusterapeudi teenus 1 tund 24.00
Logopeedi teenus 30 min 10.00
Logopeedi teenus 1 tund 25.00
Eripedagoogi teenus 1 tund 25.00
Sotsiaaltöötaja teenus 1 tund 25.00
Sotsiaaltöötaja pereteenus 1 tund 28.00
Psühholoogi teenus ( uuring + analüüs) 1 tund 30.00
Psühholoogi teenus 1 tund 25.00
Psühholoogi pereteenus 1 tund 28.00
Lümfiterapeudi teenus 1 kord (60 min) 30.00
Beebide ja väikelaste arendusravi grupis (3-6 kuud; 7-12 kuud; 12-18 kuud) 1 kord 6.00
Beebide ja väikelaste arendusravi grupis (3-6 kuud; 7-12 kuud; 12-18 kuud) 10 korda 45.00
Aparaatne füsioteraapia 1 protseduur 4.00
Aparaatne füsioteraapia 10 korda 32.00
Aparaatne füsioteraapia soodushind * 1 protseduur 3.00
Aparaatne füsioteraapia soodushind * 10 korda 2.00
Kinesioteiping 1 protseduur 10.00
Kinesioteiping soodushind * 1 protseduur 6.00
Kinesioteiping (teibikulu kuni 35 cm teipi) 1 protseduur 5.50
Vesiravivann 1 kord 7.00
Vesiravivann 10 korda 56.00
Käsimassaaž 1 protseduur (25 min) 10.00
Käsimassaaž 10 korda 80.00
Käsimassaaž soodushind * 1 protseduur (25 min) 7.00
Käsimassaaž soodushind * 10 korda 56.00
Üldmassaaž 1 protseduur (50 min) 28.00
Meemassaaž 1 protseduur (50 min) 30.00
Kupumassaaž 1 protseduur (25 min) 11.00
Spordimassaaž 1 protseduur 34.00
Jalamassaaži vann 1 kord 3.00
Jalamassaaži vann 10 korda 24.00
Lümfimassaaž 1 kord (50 min) 28.00
Lümfimassaaž 1 kord (25 min) 15.00
Laavakivimassaaž aroomiõlidega 1 kord (50 min) 30.00
Laavakivimassaaž aroomiõlidega 1 kord (80 min) 42.00
Parafiinravi; parafango;parafiinkindad 1 protseduur 4.00
Parafiinravi; parafango;parafiinkindad 10 korda 32.00
Parafiinravi; parafango;parafiinkindad soodushind * 1 protseduur 3.00
Parafiinravi; parafango;parafiinkindad soodushind * 10 korda 24.00
Massaažitool 1 seanss 5.00
Massaažitool 10 korda 40.00
Massaažitool soodushind * 1 seanss 4.00
Massaažitool soodushind * 10 korda 32.00
Wellsystem Medical massaaživoodi 1 seanss (20 min) 8.00
Wellsystem Medical massaaživoodi 10 korda 64.00
Wellsystem Medical massaaživoodi soodushind * 1 seanss (20 min) 6.00
Wellsystem Medical massaaživoodi soodushind * 10 korda 48.00
Soolakamber, täiskasvanud 1 protseduur (30 min) 6.00
Soolakamber, täiskasvanud 10 korda 45.00
Soolakamber soodushind * 1 protseduur 4.00
Soolakamber soodushind * 10 korda 30.00
Majutusteenus ööpäev 6.00
Toitlustamine (täiskasvanu) H, Õ päev 4.00
Toitlustamine (laps) H, Õ päev 3.60
Toitlustamine ( H+L+Õ) päev 7.50
Tööalane rehabilitatsioon (hindadele lisandub käibemaks) – kehtib alates 10.01.2019
Füsioterapeudi individuaalteenus 1 tund 36.00
Füsioterapeudi grupiteenus 1 tund 20.00
Tegevusterapeudi individuaalteenus 1 tund 36.00
Tegevusterapeudi grupiteenus 1 tund 20.00
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 1 tund 36.00
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 1 tund 20.00
Eripedagoogi individuaalteenus 1 tund 36.00
Eripedagoogi grupiteenus 1 tund 20.00
Logopeedi individuaalteenus 1 tund 36.00
Logopeedi grupiteenus 1 tund 20.00
Loovterapeudi individuaalteenus 1 tund 36.00
Loovterapeudi grupiteenus 1 tund 20.00
Psühholoogi individuaalteenus 1 tund 36.00
Psühholoogi grupiteenus 1 tund 20.00
Kogemusnõustaja individuaalteenus 1 tund 30.00
Kogemusnõustaja grupiteenus 1 tund 20.00
Õe individuaalteenus 1 tund 36.00
Õe grupiteenus 1 tund 20.00
Arsti teenus 1 tund 45.00
Tööalase rehabilitatsiooni majutusteenus (sisaldab toitlustust)
(sisaldab käibemaksu)
ööpäev 15.00
Statsionaarse õendusabi teenused – kehtib alates 01.04.2018
Mittelamaja hooldatav ööpäev  21.00
Lamaja hooldatav ööpäev  24.00
Muud teenused
Raseduse katkestamise operatsiooni eest tasub kohustusliku ravikindlustusega isik ise 30% haigekassa hinnakirjas
kinnitatud teenuste hinnast (kood 2210K – Tehisabort naise enda soovil, koos anesteesiaga),
 55.89
Meditsiinilisel näidustusel kohustusliku ravikindlustusega kindlustatud isikule teostatud raseduse katkestamise eest tasub haigekassa 
Medikamentoosne abort – kohustusliku ravikindlustusega isik tasub ise 50% haigekassa hinnakirjas kinnitatud hinnast
(kood 2287K)
 40.12
Krooniliste haiguste taastusravi eest tasub kohustusliku ravikindlustusega isik ise 20% haigekassa hinnakirjas kinnitatud teenuste hinnast  14.15
Patsientidele haigla transport linna piires (1 sõit)  4.00
Patsientidele haigla transport väljaspool Põlva linna (1km hind)
 0.76
Patientidele sõidutasuks Tartusse, autos vabade kohtade olemasolul (1 ots)
Sõiduks registreeruda haigla registratuuris; sõidutasu maksta registraatorile
 4.00
Klientidele haigla mikrobussi kasutamine 0,7 EUR/km + 7 EUR/tund
Tõend relvaloa taotlemiseks  30.00
Külmkamber (morg)  4.00
Muud terviseuuringud ja raviteenused kliendi soovil võimaldatakse vastavalt riiklikult kehtestatud haigekassa hinnakirjale:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062019011