Visiidi-voodipäeva tasu

Visiidi-voodipäeva tasu

 • Visiiditasu AS Põlva Haiglas on alates 10. jaanuarist 2013.a. 5.00 eurot.
 • Voodipäevatasu ( maksimaalselt 10 päeva eest ) alates 10. jaanuarist 2013 2.50 eurot päevas.
 • Hooldusravi omaosalus ühe voodipäeva eest on 15% haigekassa hinnast (alates 01.05.2017 10.16 eurot päevas).
 • Krooniliste haiguste taastusravi eest tasub isik ise 20% haigekassa poolt kehtestatud hinnast (alates 01.05.2017 12.22 eurot päevas).

Visiiditasust on vabastatud:

 • Ühe ägeda haigusjuhu piires arsti poolt korduvalt tagasi kutsutud haiged.
 • Kiirabi poolt haigla vastuvõttu tootud erakorralised haiged.
 • Ühe Põlva haigla arsti poolt teise Põlva haigla arsti juurde kosultatsioonile suunatud haiged.
 • Teiste tervishoiuasutuse eriarsti poolt sama erialaarsti juurde suunatud haiged.
 • Rasedad alates 12. nädalast.
 • Alla kaheaastased kindlustatud isikud.
 • Noortekabineti külastajad.
 • Antibeebipillide kordusretsepti soovijad.

 

Voodipäevatasust on vabastatud :
 • Lapsed ( k.a. 18-aastased)
 • Rasedad
 • Sünnitajad
 • Intensiivravil viibivad patsiendid
 • Kuni 3-aastast last haiglas hooldavad emad

ERANDID:

 • Põlva linna ja Põlva valla elanike registrisse seisuga 31.12.2016 kantud isikute eest tasub visiidi- ja voopäevatasu Põlva Vallavalitsus 50% ulatuses. Ülejäänud 50% ulatuses tasub patsient: Voodipäevatasu 1,25 EUR päevas (kuni 10 päeva eest) ja visiiditasu 2,50 EUR
 • Kõlleste valla elanike registrisse kantud laste (kuni 18-aastaste k.a.) ja vanaduspensionäride eest tasub visiidi- ja voodipäevatasu Kõlleste Vallavalitsus.
 • Kanepi valla elanike registrisse kantud laste (19-aastaste k.a.) ja vanaduspensionäride eest tasub voodipäevatasu Kanepi Vallavalitsus.