Haigla kodukord

Haigla kodukord

 • patsientide külastusaeg on kell 14.00-20.00
 • öörahu kell 22.00
 • enamus protseduure, uuringuid, konsultatsioone toimub enne lõunat. Palun viibige sel ajal osakonnas/palatis
 • varahommikused protseduurid (kraadimine, süstid, vererõhu mõõtmine) algavad 6.30-7.00

Söögiajad:
08.30 –  hommikusöök
12.30 – lõuna
17.00 – õhtusöök
19.30 – ööoode

 • kui Teile on hommikuks määratud vereanalüüs või uuring, palun ärge sööge enne, kui analüüs või uuring on tehtud
 • haiglas viibides palun järgige isikliku hügieeni reegleid, hoidke korras oma palat, voodiümbrus ja kapp
 • hoidke riknevad toiduained koridoris olevas külmikus, toidupakile palun lisada oma nimi ja palatinumber
 • suhtuge lugupidavalt personali ja oma palatikaaslastesse
 • osakonnast lahkudes palun informeerige õde
 • kasutage haigla vara säästlikult ja enne koju minekut jätke kõik haiglast saadud esemed
  (pesu, kraadiklaas vm) palatisse või andke personali kätte
 • alkoholi tarbimine haigla ruumides ja territooriumil on keelatud


Haiglas viibides on Teil võimalik :

 • külastada kohvikut, avatud I korrusel E-R 8.45-14.00
 • vaadata osakonnas televiisorit (peale lõunat)
 • võtta vastu oma külalisi (soovitavalt peale lõunat kuni kella 20.00)

Oma probleemide ja muredega võite alati pöörduda personali poole