Koduõendusteenus

Koduõendus on mõeldud patsientidele, kes ei vaja haiglaravi, kuid kes vajavad oma tervisliku seisundi tõttu õendusabi. Koduõeteenus sisaldab erinevaid õendustoiminguid, mida saab teostada patsiendi kodus.

Koduõendusteenuse osutamise põhieesmärk on õpetamise ja juhendamise teel saavutada patsiendi ja tema perekonna edaspidine iseseisev toimetulek.

Koduse õendusabi sihtgrupid:

  • Tervisekahjustusest tingitud funktsionaalse toimetulekuhäirega isikud, kelle tervislik seisund on stabiilne, kuid kes igapäevaseks toimetulekuks vajavad juhendamist ja õpetamist.
  • Haigla aktiivravi- või õendusabiosakonnast koju saadetud isikud, kes vajavad veel mõne aja jooksul tervisliku ja/või  funktsionaalse seisundi jälgimist.
  • Terminaalses seisundis isikud ja nende pereliikmed.


Koduõe tegevused:

  • Koduõde koostab õendusplaani, lähtuvalt patsiendi diagnoosist ja üldseisundist.
  • Õendusplaanist tulenevalt teostab koduõde vajalikke protseduure: seob haavu ja haavandeid, võtab analüüse, manustab ravimeid, mõõdab vererõhku, teostab lamatiste ja asendravi jne.
  • Koduõde nõustab peale patsiendi ka tema lähedasi ja pereliikmeid.

Koduõendusteenust osutatakse haigekassa lepingu alusel ja see on patsiendile tasuta (teenuse käigus kasutatavate ravimite, vahendite eest tasub patsient ise).
Koduõendusteenust osutame: Põlva linnas, Põlva vallas, Vastse-Kuuste vallas, Laheda vallas, Valgjärve vallas, Kanepi vallas ja Kõlleste vallas

Täiendav info õendusjuhi Aili Tilgre käest telefonil 5067381 või e-postiaadressilt aili.tilgre@polvahgl.ee

Saatekirjad perearstile
saatekiri iseseisvale statsionaarsele õendusabile/koduõendusteenusele