Iseseisev statsionaarne õendusabi

Osakond asub III korrusel, 40 voodikohta.
Iseseisev statsionaarne õendus-hooldusteenus, vajadusel arsti konsultatsioonid.
Palatid on 1, 2, 3 ja 4 kohalised.

Ravikindlustusega isik tasub ise 15% omaosalust iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse (kood 2063) hinnast.
Alates 01. 05.2017 on summa ühe voodipäeva eest 10.16 eurot

Pakume ka tasulist õendusabi teenust:
– mittelamaja hooldatav 20.00 eurot ööpäev
– lamaja hooldatav 23.00 eurot ööpäev

Iseseisva statsionaarse õendusabi osakonna patsientidele pakume patsiendi soovil ja vajadusel tasulisi teenuseid, näiteks füsioteraapiat, psühholoogi ja logopeedi teenust (hinnakiri).

Osakonna nr: 799 9151
Õendusjuht Tiina Volžina: 799 9143