Rahuolu uuring 2017

Rahulolu uuring AS Põlva Haigla statsionaaris 2017

AS Põlva Haigla rahulolu uuring statsionaaris toimus 03.04.- 30.04.2017.
Patsientidele jagati välja 187 ankeeti, millest tagastati 124 (66%) ankeetidest.
Enim vastanutest olid naised- 71,8%, meestest vastas 28,2%.

Kas Te jäite haiglaraviga rahule?

Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013
Siseosakond 77% 61% 73% 23% 38% 27% 2%  
Taastusravi/lasteos. 25% 62% 50% 75% 38% 44%   6%
Kirurgiaosakond 61% 62% 45% 39% 38% 55%    
Sünnitusosakond 88% 79% 87% 12% 21% 13%    
Õendusabiosakond valim väike              
Haigla kokku 68% 65% 67% 32% 34% 32% 1% 1%

3% patsientidest saabus erakorralise haigena ja 47% saabusid plaaniliste haigetena.
AS Põlva Haigla patsiendi rahulolu uuringu tulemused näitavad, et üldine rahulolu haiglaraviga on kõrge (jah, väga- 68%; jah, üldiselt küll 32%).

Lojaalsust näitab ankeedi teine küsimus, kus me küsisime kas patsiendid tuleksid AS Põlva Haigla, kui tekib vajadus haiglaravi järele. 2017 aastal kindlasti tuleksid meie haiglasse tagasi 77%, pigem 18% , pigem ei tule 4% ja ei tuleks 1% patsientidest (2015 a. pigem ei tule 2% vastanutest, 2013 a-l oli see 1%)

Mõned küsimused ravi kohta.

Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013
Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt, mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda? 39% 76% 71% 38% 21% 25% 13% 3% 4% 10%    
Kas Te saite valu leevendamiseks abi piisavalt kiiresti? 70% 49% 71% 17% 34% 28% 9% 16% 1% 4% 4%  
Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta? 43% 51% 61% 24% 41% 31% 27% 6% 8% 5% 2%  
Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside ja -võimaluste kohta Teie haigusest? 57% 53% 63% 35% 40% 32% 7% 6% 4% 1% 2% 1%
Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi? 51% 53% 52% 43% 41% 44% 5% 4% 3% 1% 2% 1%
Kas jäite rahule privaatsuse tagamisega haiglasoleku ajal? 68% 50% 55% 31% 34% 30%   13% 13% 1% 3% 2%

Patsiendi informeerimisel, otsustusvabaduse andmisel ning tema arvamustega arvestamisel otsuste tegemisel on oluline mõju patsiendi rahulolule.

Patsiendid tunnetasid, et neil jäi vajaka informatsioonist, mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda. Väga rahulolevate arv on 2017 aastal langenud 39%-ni (2015- 76%) 10% haigetest ei olnud üldse rahul informatsiooni kättesaadavusega operatsiooni kohta.

32% vastanutest ei olnud rahul info kättesaadavusega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta.

Küsimused Teie raviarsti kohta.

Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013
Kas saite arstiga piisavalt suhelda? 64% 67% 72% 25% 26% 23% 10% 7% 4% 1% 1%
Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad vastused? 64% 63% 66% 24% 30% 32% 8% 7% 2% 4% 2%
Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega? 71% 73% 70% 26% 25% 27% 2% 2% 2% 1% 1%
Kas teid kaasati raviotsuste tegemisse? 52% 48% 34% 38% 8% 12% 6% 3%
Arstide viisakus 80% 79% 86% 17% 20% 13% 2% 1% 1% 1%

Patsientide soov on suhelda rohkem oma raviarstiga. 11% patsientidest ei olnud rahul sellega, et neil ei olnud piisavalt võimalust suhelda arstiga ja seega ka tunnetasid (14% patsiente), et neid ei kaasatud raviotsuste tegemisse ja nad ei saanud piisavalt vastuseid oma küsimustele (12%).

Küsimused õdede/ämmaemandate kohta.

Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013
Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede poolt? 80% 72% 80% 20% 27% 20% 1%
Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel? 86% 76% 79% 14% 23% 20% 1% 1% 1%
Kas jäite õdede usaldusväärsuse ja oskustega rahule? 83% 81% 82% 17% 19% 18% 1%
Kas õdede vastused Teie küsimustele olid arusaadavad? 75% 75% 58% 25% 25% 35% 6% 1%
Kas jäite rahule õdede viisakusega? 88% 89% 85% 12% 11% 15%

Patsiendid hindasid kõikides osakondades kõrgelt õdede tööd ja on rahul sellega.

Küsimused haigla kohta.

Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013 2017 2015 2013
Kas jäite rahule palatisse abi kutsumise võimalusega? 73% 65% 66% 27% 35% 31% 1% 3%
Kas jäite haiglatoiduga rahule? 55% 52% 60% 35% 39% 34% 9% 8% 5% 1% 1%
Kas jäite ruumide puhtuse ja korrashoiuga rahule? 78% 80% 80% 22% 19% 19% 1% 1%

Patsiendid soovivad, et abipalvele ja abikutsumisele reageeritakse võimalikult kiiresti. Kiire reageerimine näitab austust ja hoolivust patsiendi suhtes ning mõjutab positiivselt patsiendi rahulolu, kui ka personali ja patsiendi vahelisi suhteid.

Patsientide toitumisharjumused ja ootused toidu suhtes on erinevad. On patsiente, kelle jaoks on toit väga tähtis ja on patsiente, kes peavad seda vähem oluliseks. Osad patsiendid satuvad haiglasse aasta jooksul mitu korda või viibivad pikka aega ja patsient on rahulolevam, kui tal on võimalus valida toitu ning toit on mitmekesisem. 2017 aastal 10% ei olnud rahul haigla toiduga.

Tähtsaks peetakse ka haigla keskkonda, selle puhtust ja korrashoidu. 78% jäid väga rahule ja 22% üldiselt rahule ruumide puhtuse ja korrasolekuga.