Taastusravi osakond

Taastusravi eesmärgiks on taastada/arendada/säilitada patsiendi maksimaalset iseseisvat toimetulekut igapäevaelus ning integreerumist ühiskonda. Põlva Haigla taastusravi osakond osutab ambulatoorset taastusravi, statsionaarset taastusravi ja taastusravi päevaravi lastele ja täiskasvanutele.

Taastusraviosakonna sotsiaalteenuste kvaliteeti tunnustab EQUASS Assurance sertifikaat aastast 2014 kuni 2020.

 


Statsionaarne taastusravi


Põlva Haigla taastusravi osakonda statsionaarsele taastusravile suunamine

Statsionaarse taastusravi vajaduse selgitab välja patsiendi raviarst.
Statsionaarset taastusravi vajavad reeglina patsiendid raske haiguse, operatsiooni või trauma järgselt ning teatud juhtudel ka krooniliste haigusseisundite ja nende ägenemise järgselt.

Haigekassa tasub statsionaarse taastusravi eest nelja erineva statsionaarse taastusravi profiili alusel. Need on:
1. Intensiivne funktsioone taastav taastusravi
2. Funktsioone taastav taastusravi
3. Funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19 aastasele isikule)
4. Funktsioone toetav taastusravi (alla 19 aastasele isikule)

Täpsem info Eesti Haigekassa kodulehelt:
https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/eriarstiabi

Info patsienti statsionaarsele taastusravile suunavale arstile

Vajalik on elektroonne suunamiskiri statsionaarsele taastusravile. Ravile suunav arst koostab elektoonse suunamiskirja statsionaarsele taastusravile ja registreerib patsiendi ravijärjekorda meilitsi taastusravi@polvahgl.ee või telefoni teel +372 799 9152 (kõnele vastavad taastusarstid).
Statsionaarsele taastusravile registreerimiseks on vajalik ülevaade patsiendi terviseolukorrast ja funktsionaalsest seisundist ning suunava arsti ja patsiendi/patsiendi omaste kontaktandmed.

Patsiendid/patsiendi omaksed statsionaarseks taastusraviks ise haiglasse registreerida ei saa!

Teatud kindlate terviseseisunditega patsientidel on statsionaarsele taastusravile eelisjärjekord. Infost suunava raviarstiga selgub, kas patsient vajab taastusravi eelisjärjekorras või tavajärjekorra alusel.
Raviarsti poolt registreeritud patsiendi/patsiendi omastega võetakse ühendust täpse ravile tuleku aja suhtes juba taastusravi osakonna töötaja poolt.

Kui selgub, et patsiendil ei ole võimalik tulla statsionaarsele taastusravile kokkulepitud ajal, siis palun sellest teada anda esimesel võimalusel telefoni teel +372 799 9152 või taastusravi@polvahgl.ee.


Ambulatoorne taastusravi

Taastusarsti ambulatoorsele vastuvõtule registreerimiseks on vajalik perearsti või eriarsti suunamiskiri.

Taastusarsti vastuvõtule registreerimine Põlva Haigla registratuuri telefonil 799 9198/799 9199 või kohapeal. Registratuur asub Uus tn 2.
Vastuvõtule palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, visiiditasu täiskasvanutel on 5€. Ravikindlustuse puudumisel vajalikud teenused vastavalt hinnakirjale.

Kohale palume tulla 15 minutit varem, et registratuuris vormistada vastuvõtt; mitteilmumisest palume teatada esimesel võimalusel registratuuri telefonil 799 9198/799 9199.
Ka taastusravi protseduuridele palume tulla veidi varem. Juhul kui mingil põhjusel ei ole võimalik protseduurile kokkulepitud ajal tulla, palume sellest esimesel võimalusel teada anda taastusravi osakonna telefonil 799 9184.

Ravieesmärkide parimaks saavutamiseks järgitakse taastusravi töös meskonnapõhist ja patsiendi-/kliendikeskset lähenemist, mille rakendamisel vaadeldakse patsienti/klienti multidistsiplinaarselt, kasutades ära professionaalseid teadmisi, oskusi ja kogemusi, samal ajal pidades silmas patsiendi/kliendi eripärasid, vajadusi ja probleemsituatsiooni. Eesmärgistatud tegevus eeldab adekvaatset probleemide tuvastamist ja prioritiseerimist ning nendest tulenevat mitmetasandilist eesmärgipüstitust. Eesmärkide püstitamise aluseks on patsiendi subjektiivne hinnang oma toimetulekule ja elukvaliteedile ning tõenduspõhiste hindamismeetodite kasutamisel saadud tulemused. Raviperioodi eesmärgist või eesmärkidest on teadlik kogu meeskond, s.h. patsient/klient ja tema lähivõrgustik.

Põlva Haigla taastusravi osakond pakub järgnevaid teenuseid:

  • Taastusarsti vastuvõtt
  • Füsioterapeudi teenus
  • Tegevusteraapia teenus
  • Lümfiterapeudi teenus
  • Kliinilise psühholoogi teenus
  • Logopeedi teenus
  • Sotsiaalnõustamine
  • Käsimassaaž (klassikaline ravimassaaž, sportmassaaž; segmentmassaaž, lümfimassaaž jt)
  • Taastusravi teenused Põlva Haigla tasulise hinnakirja alusel

Põlva Haigla taastusravi osakond paikneb haigla II, IV, V ja Tervisekeskuse I korrusel.
Statsionaarne taastusravi asub haigla IV korrusel; avatud on 20 voodikohta 1-4 kohalistes palatites.

Taastusravi meeskonna poolt pakutavad teenused on erinevate protseduuridena kättesaadavad haigla kõikide osakondade patsientidele.

Taastusravi osakonna ja Rehabilitatsioonikeskuse tegevusaasta aruanne 2017 >>

 

 

Külli Margus
Taastusravi osakonna juhataja kt/taastusarst
kylli.margus@polvahgl.eeTel. 799 9152
Siret Rüütel
Taastusravi osakonna õendusjuht
siret.ryytel@polvahgl.eeTel. 799 9182