Kirurgia osakond

  • Kirurgia osakond asub III korrusel.
  • Osakonnas on 21 üldkirurgilist ja järelravi voodikohta.
  • Intensiivravipalatites on 5 voodikohta  (I ja II aste).
  • Operatsiooniblokis on 2 operatsioonituba ja päevakirurgia operatsioonituba koos jälgimispalatiga.
  • Kirurgia osakonnas ravitakse üldkirurgiliste , uroloogiliste, nina-kõrva-kurguhaigustega, veresoonte haigustega ja traumadega patsiente.
  • Palatid on 1, 2 ja 4 kohalised.
  • Osakonnas on haigete puhkeruum, kus on võimalik televiisorit vaadata ja raamatuid lugeda.

Osakonnajuhataja: Aleksander Helberg
Osakonna õendusjuht : Tiina Volzina

Haiglas on kirurgiline- ja anestesioloogiline valve.