Rahuolu uuring 2015

Rahulolu uuring statsionaaris 2015

AS Põlva Haigla rahulolu uuring statsionaaris toimus 2015. aasta aprillis. Patsientidele jagati välja 209 ankeeti, millest tagastati 179 (86%) ankeetidest.

Enim vastanutest olid naised – 73%, meestest vastas 27%.

AS Põlva Haigla patsiendi rahulolu uuringu tulemused näitavad, et patsientide rahulolu tase on   kõrge. Oma haiglaraviga olid väga rahul või üldiselt rahul 99% küsitlusele vastanud patsientidest.

Patsiendid on lojaalsed oma maakonna haigla suhtes. Ligi 99% haigetest tuleksid tagasi ravile Põlva haiglasse (85% kindlasti tulen, 19% pigem tulen).
2015_1

Mõned küsimused haiglasse saabumise kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
Kas Te jäite rahule ooteaja pikkusega?

55%

25%

13%

6%

Kas Teie tervis halvenes haiglaravi ootamise perioodil?

6%

23%

24%

47%

Kas saite ise valida haigla, kuhu ravile tulla

45%

35%

8%

11%

Kas jäite rahule asjaajamise selguse ja kiirusega haiglasse vastuvõtul?

63%

33%

4%

Mõned küsimused ravi kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
Kas enne operatsiooni selgitati Teile piisavalt, mis toimub operatsiooni ajal ja pärast seda?

76%

21%

3%

Kas Teilt võeti kirjalik nõusolek enne operatsiooni?

100%

Kas Teil oli valusid haiglasoleku ajal?

36%

28%

26%

10%

Kas Te saite valu leevendamiseks abi piisavalt kiiresti?

49%

34%

16%

1%

Kas jäite rahule teabega ravimite ja nende kõrvaltoimete kohta?

51%

41%

6%

2%

Küsimused Teie raviarsti kohta Jah, väga Jah,  üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
Kas saite arstiga piisavalt suhelda?

67%

26%

7%

Kas saite arstilt oma küsimustele piisavad, arusaadavad vastused?

63%

30%

7%

Kas jäite rahule arstide usaldusväärsuse ja oskustega?

73%

25%

2%

Kas jäite rahule teabega erinevate raviviiside ja -võimaluste kohta Teie haigusest?

53%

40%

6%

2%

Kas Teid kaasati raviotsuste tegemisse?

48%

38%

12%

3%

Küsimused õdede/ämmaemandate kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
Kas jäite rahule Teie murede ja soovide mõistmisega õdede poolt?

72%

27%

1%

Kas jäite rahule õdede kättesaadavusega vajadusel?

76%

23%

1%

1%

Kas jäite õdede usaldusväärsuse ja oskustega rahule?

81%

19%

Kas jäite rahule õdede poolt jagatud teabega uuringute ja protseduuride kohta?

75%

25%

Kas õdede vastused Teie küsimustele olid arusaadavad?

75%

25%

1%

Kas jäite rahule õdede viisakusega?

89%

11%

Kas Teie hinnangul oli õdesid piisavalt?

47%

37%

15%

1%

Küsimused haigla kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
Kas jäite rahule palatisse abi kutsumise võimalustega?

65%

35%

1%

Kas jäite rahule võimalusega olla soovi korral omaette palatis või eraldatult?

50%

34%

13%

3%

Kas jäite haiglatoiduga rahule?

52%

39%

8%

1%

Kas jäite ruumide puhtuse ja korrashoiuga rahule?

80%

19%

1%

Küsimused haiglast väljakirjutamise kohta Jah, väga Jah, üldiselt küll Ei, üldiselt mitte Ei, üldse mitte
Kas Teile selgitati piisavalt, kuidas tulla toime oma terviseprobleemidega pärast haiglaravi ?

53%

41%

4%

2%

 

Patsiendi rahulolu-uuringu tulemused osakondade kaupa:

Kirurgiaosakond
kirurgia2015
Õendusabiosakond
oendusabiosakond
Sünnitus-günekoloogia osakond
syngyn
Taastusravi
taastusravi

Lasteosakond
lasteosakond

Siseosakond
siseosakond