Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskus

vtk_logo

 

 

2014. aastal avati Norra toetuste programmi „Rahvatervis“ raames Põlva haigla juures laste ja noorukite vaimse tervise kabinet. Kabineti loomist koordineeris Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus. Kabinettide avamise eesmärgiks on jagada lastepsühhiaatrite töökoormust ning lühendada ravijärjekordi lastepsühhiaatrite vastuvõttudele, pakkudes psühhiaatrilist abi lapse elukohale lähemal.


Põlva Haigla laste ja noorukite vaimse tervise kabinet:
– registreerimine vastuvõtule haigla registratuuri telefonil 79 99 199 või 79 99 198
– saatekirja ei ole vaja
– teenus on ravikindlustust omavale kuni 18.aastasele isikule tasuta
– vastuvõtud toimuvad kolmapäeval ja reedel 8.00-16.00


Kabineti kontaktandmed: telefon 79 99 183 (telefoninõustamine K ja R 8.00-10.00),
e-post: vtkode@polvahgl.ee.
Kabinet asub haigla V korrusel.


Vastuvõtule tulles palume kaasa võtta:

 • Isikut tõendav dokument

 • Lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalik nõusolek (juhtudel kui lapse saatjaks ei ole lapsevanem või seaduslik esindaja)

 • Kui on olemas, siis suunamiskiri perearstilt/eriarstilt ja/ või iseloomustus koolist või lasteaiast.


Vastuvõtuajad:

Eda Mudalomp vaimse tervise õde K, R: 8:00 – 16:00 etteregistreerimisel
Pilleriin Aalde sotsiaaltöötaja K, R: 8:00 – 16:00 etteregistreerimisel
Aija Kala kliiniline psühholoog kokkuleppel etteregistreerimisel
Thea Marran kliiniline psühholoog kokkuleppel kokkuleppel
Madis Parksepp lastepsühhiaater kokkuleppel kokkuleppel


Vaimse tervise kabinetis osutatavad teenused

Kabineti teenus on tervishoiuteenus, mille peamiseks sisuks on probleemi täpsustamine ja vaimse terviseseisundi hindamine, nõustamine, pere ja tugivõrgustiku liikmete toetamine lapse elukohale ligemal. Lastepsühhiaatrilise sekkumise vajaduse ilmnemisel konsulteeritakse meeskonnas oleva arst-konsultandi või lastepsühhiaatriga, vajadusel suunatakse patsient edasi meeskonnaga koostööt tegeva piirkondlikku laste ja noorukite vaimse tervise keskusesse (täiendav diagnostika, ravi määramine), teenuse osutamist jätkatakse vastavalt keskuse tagasisidele (ravi ja seisundi jälgimine).

Vaimse tervise õe vastuvõtt on ambulatoorne õendusabiteenus, mille raames toimub:

 • vaimse tervise probleemi selgitamine;

 • vajadusel psühhiaatri vastuvõtule ning teistele vaimse tervise probleemidega seotud teenustele suunamine;

 • patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja muutuste hindamine ning terviseriski analüüs;

 • hindamisskaalade ja küsimustike täitmise õpetamine ning vajadusel tulemuste hindamine;

 • psühhiaatri poolt määratud ravi toime ja kõrvaltoimete jälgimine ning tervisenäitajate regulaarne hindamine raviperioodi vältel;

 • patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ja juhendamine;

 • patsiendi ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine;

 • patsiendi elustiilialane nõustamine (tervislikud valikud, õige toitumine, unereziim, sobilikud probleemilahenduse viisid jms).

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt on ambulatoorset tervishoiuteenust toetav tegevus, mille raames toimub:

 • patsiendi sotsiaalsete mõjurite hindamine;

 • toimetulekuvõime edendamine;

 • info jagamine erinevate sotsiaal-ja tugiteenuste kohta;

 • soovituste jagamine abivahendite soetamiseks ja nende kasutamise õpetamine;

 • võrgustikutöö korraldamine;

 • nõustamine sotsiaaltoetuste saamise osas.

Psühholoogi vastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, mille raames toimub:

 • seisundi hindamine kasutades psühholoogias tunnustatud uurimisvahendeid ja-meetodeid;

 • psühholoogiline nõustamine;

 • psühhoteraapia.

 

Meeskonnavastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, kus lapse või nooruki seisundi hindamiseks on vaja mitme spetsialisti koostööd.

 

Kasulikud lingid :

http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/


Leia meid ka Facebookist:

https://www.facebook.com/vaimsetervisekeskus

 

Projekti „Lõuna-Eesti laste ja noorukite Vaimse Tervise Keskuse loomine“ toetas Norra toetuste programm „Rahvatervis“, Sotsiaalministeerium ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.