Põlva haigla jätkab teenuste ümberkorraldamist

Täna kogunenud AS Põlva Haigla nõukogu otsustas, et haigla jätkusuutlikkuse tagamiseks kujundatakse sünnitusabi teenused ümber, sealhulgas rajatakse haiglasse Lõuna-Eesti esimene ämmaemanduskeskus ja kaasajastatakse erakorralise meditsiini osakond.

Põlva haigla nõukogu liikmed kaalusid pikalt ja põhjalikult sünnitusabi teenuse võimalusi Põlva haiglas. „Nõukogu roll on vaadata kõiki asjaolusid arvestades tulevikku ning anda parimad võimalikud suunised haigla juhtkonnale igapäevase töö korraldamiseks,“ ütles nõukogu esimees Marek Seer.

Seetõttu kuulus nõukogu päevakorda sünnitusosakonna hetkeolukorra ülevaate analüüsimine eelkõige töökorraldusest ja personali puudusega seonduvatest probleemidest lähtuvalt. Ühiselt tõdeti, et ükski kolmest hädavajalikust valveringist (günekoloog, anestesioloog ja pediaater) ei ole personaliga nõuetekohaselt kaetud. „Ühtlasi on probleemkohaks verekomponentide kättesaadavus, kui patsiendile on näidustatud ootamatu vereülekanne. Haiglas puuduvad ka nii kirurgide valvering kui kaasaegsed valutustamise meetodid,“ vahendas Marek Seer. Lisaks tutvus nõukogu Eesti Naistearstide Seltsi seisukoha ja statistikaameti sünnituste arvu prognoosiga ning otsustas hääletuse tulemusel mitte taotleda lisarahastust sünnitusabi teenuse jaoks. Kuigi nõukogu liikmete hääled jagunesid sünnitusabi küsimuses võrdselt poolt ja vastu, oli nõukogu üksmeelel selles, et kõige olulisem on arendada haiglat tervikuna ning markeerida prioriteetsed valdkonnad.

Esimesele hääletusele järgnenud lisaettepanek, taotleda lisaraha ümberkorralduste toetamiseks, pälvis nõukogu üksmeelse heakskiidu. „Olgugi, et tänases suurlinnadesse koonduvas demograafilises olukorras on väljakutse korraldada üldhaigla tööd nii, et kõik kogukonna eagrupid saavad just neile vajaminevaid tervishoiuteenuseid kodule võimalikult lähedal, näeb nõukogu siinkohal Põlva haiglal kahte suur eelist, mis võimaldab olla väga tugevaks erialaseks kompetentsikeskuseks Lõuna-Eestis. Esmalt ämmaemanduskeskuse rajamine, kasutades olemasolevat pädevust ja personali ning samuti taastusravi osakaalu suurendamine, sest juba praegu on Põlva haigla lõuna regiooni suurima erialase kompetentsiga taastusraviteenuste pakkuja,“ selgitas Seer.

Ämmaemanduskeskuse loomine tähendab ämmaemandate täiendõpet ning nende suuremat rolli ja vastutust lapseootel naise jälgimisel. Nii saab Põlva haigla ämmaemandast iseseisev spetsialist, kes pakub abi enne rasedust, raseduse ajal, sünnitusel ja ka sünnitusjärgsel perioodil, abistab imetamisel, valmistab ette lapsevanema rolliks, nõustab seksuaalkasvatuse vallas ja pereplaneerimisel. Põlvamaa lapseootel naistel on võimalus 1. jaanuarist 2020 kaasata sünnitusele teda jälginud ämmaemand nii Lõuna-Eesti haiglasse kui ka Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Lisaks kaasaegse ämmaemanduskeskuse loomisele ja taastusravi osakaalu suurendamisele rõhutas Põlva haigla nõukogu erakorralise meditsiini osakonna võimekuse suurendamise vajalikkust. „Kogukonna turvatunde jaoks on oluline, et haiglas on tagatud ööpäevaringne erakorraline abi. Keerulisemad juhtumid kuuluvad küll kõrgema etapi raviasutusse ning suunatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi, ent soovime, et erakorraline abi on ka Põlva haigla prioriteediks,“ selgitas esimees nõukogu nimel.

Nõukogus valla seisukohti esindanud Anne Nook ütles, et ideaalis võiks Põlva haigla pakkuda kõiki teenuseid, kuid kompromisside leidmine on haigla jätkamiseks vajalik. „Põlva haigla tegevuse jätkamiseks leppis vald 2017. aastal kliinikumiga kokku aktsionäride vahelises lepingus, et sünnitusabi teenus kujundatakse 2019. aasta lõpus ümber. Sünnitusabi pakkumine on vallale oluline, kuid eriarstide arvamust, milline on kaasaegne ja kvaliteetne sünnitusabi, ei saa nõukogu eirata. Seetõttu ootab vald, et kliinikum aitaks tagada Põlva haigla tegevuskava valdkondades kvaliteedinõutele vastava tervishoiuteenuse,“ selgitas Anne Nook.

Põlva haigla nõukogu eesmärk on taastada töörahu ja suunata fookus ka teistele valdkondadele. „Sünnituskosakonna ümber toimuv on jätnud Põlva haigla teised tegevusvaldkonnad tahaplaanile ning koondanud tähelepanu väikesele osale haigla teenustest. Oluline on kuulata eriarste, perearste ja sotsiaaltöötajaid, aga ka patsiente, kes kõik on osa terviklikust tervishoiusüsteemist. Haigla nõukogu ei saa olla regionaalpoliitika eestvedajaks, vaid toetajaks,“ ütles nõukogu esimees Marek Seer.

Lisainfo:
Marek Seer, Põlva haigla nõukogu esimees
Marek.Seer@kliinikum.ee
Tel: 5331 9907