Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Põlva Haigla koostöös algab uus ajastu

Täna, 1. märtsil liitub Põlva Haigla Tartu Ülikooli Kliinikumi elektroonilise haigusloo infosüsteemiga eHL. Ühise infosüsteemi kasutamisega algab uus etapp koostöös, mille eesmärk on tagada jätkusuutlik ja kvaliteetne eriarstiabi Põlva maakonnas.

Kliinikumi elektroonilise haigusloo infosüsteemi kasutusele võtmine Põlvas võimaldab kliinikumi kontserni siseselt käivitada mitmeid uusi teenuseid, mis lisaks patsiendile parima ravi tagamisele, võimaldab haiglatel korraldada paremini koostööd, arstide kaugtööd, elektroonilisi konsultatsioone ja residentide väljaõpet Põlva haiglas.

Ettevalmistused kliinikumi e-haigusloo kasutusele võtmiseks algasid Põlvas juba eelmise aasta lõpus, paralleelselt e-haigusloo juurutamisega Valga haiglas. „Valga projekti õnnestumine julgustas meid Põlva haigla üleminekuga kohe edasi liikuma. Tunnustan Põlva haigla kollektiivi, kes võttis väljakutse vastu ning tegi palju tööd projekti õnnestumise nimel. E-haigusloo kasutusele võtmine on uuel tasemel koostöö algus. Põlva haigla hakkab kasutama kliinikumi IT-pilveteenuseid, mis sisaldavad e-haiguslugu, andmevahetusi riiklike andmekogudega ja kliinikumi ravikvaliteedisüsteeme. Kokkuvõttes võimaldab see kontsernisiseselt välja töötada uusi, ravikvaliteeti ja ravi kättesaadavust parandavaid teenuseid,“ selgitab kliinikumi juhatuse liige, infotehnoloogiajuht Kati Korm.

Põlva haigla ülemarsti Margit Rikka sõnul on töötajad läbinud kliinikumi poolt pakutavad koolitused ja on valmis üle minema uuele infosüsteemile. „Loodame sellest kasu nii patsientidele kui ka personalile – et koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga haldame efektiivsemalt patsientide andmeid ja saavutame parima võimaliku ravitulemuse,“ ütleb Margit Rikka.

Põlva haigla nõukogu esimees ja kliinikumi juhatuse liige Marek Seer rõhutab samuti kliinikumi kontserni kuuluvate haiglate koostöö olulisust. „Ühise infosüsteemi kasutusele võtmine tagab Põlvamaa patsientidele kiirema ja kvaliteetsema tervishoiuteenuse kodule võimalikult lähedal,“ kinnitab Marek Seer.

Elektroonilise haigusloo infosüsteem eHL on kliinikumis kasutusel alates 2006. aastast. Põlva haigla üleminekut aitab korraldada kliinikumi lepingupartner ja e-haigusloo arendaja AS Nortal. Tartu Ülikooli Kliinikum ja Põlva haigla kuuluvad ühtsesse kontserni, mille raames tehakse mitmetasandilist koostööd tervishoiuteenuste parema kättesaadavuse ja ühtlase kvaliteedi nimel. Eesmärkide täitmise üheks eelduseks on haiglate IT teenuste ühtlustamine.

Lisainfo:
Kati Korm, juhatuse liige – infotehnoloogiajuht
Kati.Korm@kliinikum.ee
Tel: 731 9398

Helen Kaju, avalikkussuhete spetsialist
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 5331 9423