Geenidoonori kogumispäev Põlva haiglas

Veel saab liituda 100 000 uue geenidoonori projektiga Eesti juubeliaastal

Meie riigi 100. juubeliaastat on jäänud veel vaid loetud nädalad. Sellel aastal on toimunud palju sündmusi, mis on pühendatud just sellele väärikale tähtpäevale. Üks nendest on ka 100 000 uue geenidoonori projekt, mis annab eestimaalastele võimaluse liituda geenivaramuga ja anda panus nii oma tervisesse kui ka teaduse arengusse. Geenivaramu pakub aasta viimasel kuul võimaluse Põlva elanikele loovutada geeniproov oma kodukohas.

Selleks korraldatakse reedel, 20. detsembril kogumispäev Põlva Haigla õpperuumis (Uus 2). Kõik Põlva elanikud on oodatud geeniproovi andma kell 14:00-18:00.

Geenidoonoriks võivad tulla kõik Eesti isikukoodi omavad inimesed alates 18-ndast eluaastast. Ülemist vanusepiiri ei ole, ka haigused ei ole takistuseks. Eelregistreerimine pole vajalik ja vereproovi andmine on tasuta. Vereproovi andma tulles palume kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument.

Enne vereproovi andmist on vaja allkirjastada geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm. Kogumispäeval on mugav võimalus anda allkiri paberil nõusolekuvormile. Kui Te eelistate anda digiallkirja, siis saate seda teha veebilehel www.geenidoonor.ee.

Kõikide uute liitujate verest eraldatakse pärilikkusaine – DNA ning teostatakse selle genotüpiseerimine ehk geenianalüüs. Varem, aastatel 2002-2017 geenivaramuga liitunud doonoritele on juba sarnane DNA analüüs tehtud ning on alustatud teadustöö tulemustel põhineva esmase tagasiside andmisega selleks soovi avaldanud inimestele. Ka uutele geenidoonoritele on kavas välja töötada geneetiliste riskide raportid  ja luua võimalused nende kättesaadavaks tegemiseks, aga see hakkab toimuma läbi meditsiinisüsteemi. Järgmisel aastal käivitub projekt, mille eesmärgiks on luua IT-lahendused geeniandmete põhjal koostatud personaalsete haigusriskide ja ravimsobivuse raportite edastamiseks tervise infosüsteemi, kus need muutuvad kättesaadavaks geenidoonoritele ja nende soovil ja nõusolekul arstidele. Meedikud saavad geeniinfot kasutada oma patsientide tervise paremaks hoidmiseks ja haiguste raviks.

Kutsume kogumispäevale ka neid inimesi, kes on juba varem allkirjastanud nõusoleku geenivaramuga liitumiseks, kuid pole veel leidnud võimalust vereproovi loovutamiseks.

Kohtumiseni 20. detsembril!

Küsi täpsemalt 520 6959 või vaata veebilehelt geenidoonor.ee